Czyli co należy sprawdzić przed inwestycją

"Chcemy Aquaparku!"

Obietnica wyborcza, refinansowanie ze środków UE oraz rosnące oczekiwania społeczności lokalnej... i jak w tych warunkach nie przeprowadzić przecież tak ważnej i przełomowej dla gminy inwestycji jak: budowa aquaparku, nowy stadion sportowy czy multimedialne centrum kultury?

Rozsądny i rozważny włodarz, zamiast dać skusić się proinwestycyjnym warunkom powinien każdą inwestycję poprzedzić odpowiedzią na kilka ważnych pytań:

  • Czy inwestycja jest gminie potrzebna?
  • Czy gminę stać na przeprowadzenie inwestycji?
  • Skąd wziąć środki na budowę inwestycji?
  • Kiedy (i czy w ogóle) inwestycja się skompensuje?

Dopiero po przeprowadzeniu analizy przedinwestycyjnej opartej na nich można zacząć zastanawiać się nad przeprowadzeniem inwestycji. 

Aquapark w Słupsku

Źródło: Google Images.

Czy Aquapark jest potrzebny w naszym mieście?

Odpowiedź na to pytanie wymaga możliwie najszerszego podejścia. Zanim damy przekonać się setkom jakże trafnych argumentów mieszkańców, powinniśmy zastanowić nad tym jak obecnie mieszkańcy spędzają czas wolny - czyli jaka jest oferta rekreacyjno-wypoczynkowa Gminy? Kolejną bardzo ważną kwestię jest analiza âkonkurencjiâ oraz substytutów dla naszej inwestycji. Czy potrzebny jest nowoczesny (i drogi) Aquapark, skoro w obrębie 40 kilometrów znajdują się dwa inne? Oraz ile osób będzie korzystać z basenów w sytuacji, gdy w gminie znajduje się kilka jezior z plażami na których mieszkańcy wypoczywają?

Nie można zapomnieć o tym, że budowa inwestycji tego typu będzie obciążać budżet przez cały okres swojego istnienia. Każdy odpowiedzialny Wójt, Burmistrz czy Prezydent powinien wykonać prognozę demograficzną swojej jednostki. Pozwoli ona określić, czy za kilka - kilkanaście lat będzie miał kto korzystać z basenu.

Budowa nowoczesnego Aquaparku wiąże się z wielomilionowym wydatkiem. By nie pogrążyć finansowo gminy i nie doprowadzić jej do konieczności wdrożenia programu naprawczego, trzeba wnikliwie wykonać analizę możliwości finansowania inwestycji. Ostatni głośny casus Słupska pokazał, że nawet tak duże jednostki wskutek zaniedbań na tym polu mogą popaść w kłopoty finansowe.

Aquapark w Lizbarku Warmińskim

Źródło: Google Images.

Zanim zaczniemy zastanawiać się skąd pozyskać nowe środki na inwestycję, powinniśmy najpierw wykonać szczegółową analizę finansów gminy oraz urealnić wieloletnią prognozę finansową. Na ich podstawie możemy sprawdzić, czy będzie stać nas na utrzymanie takiej inwestycji oraz zbadać zdolności pozyskania finansowania zewnętrznego.

Kolejnym etapem powinien być wybór najkorzystniejszej formy pozyskania środków. Oprócz tradycyjnego kredytu i obligacji komunalnych, samorząd budowę Aquaparku może sfinansować innowacyjnymi instrumentami takimi jak: obligacje przychodowe oraz partnerstwo publiczno-prywatne. Warto dokonać wnikliwej i szerokiej analizy opłacalności każdej z metod. W wielu przypadkach dobór odpowiedniej formy pozwala dużo zaoszczędzić oraz zmniejszyć ryzyko nieopłacalności inwestycji.

Na koniec warto również zastanowić się, czy taka inwestycja zacznie się kiedyś samofinansować i spłacać. By to zrobić należy wyznaczyć długookresowe koszty funkcjonowania basenu oraz na podstawie analizy demograficznej zaprognozować przychody jakie inwestycja będzie generować. Analiza przedinwestycyjna jest kluczowym etapem całej inwestycji. Pozwoli ona uniknąć ryzyka związanego z nadmiernym zadłużeniem gminy, wykaże zasadność budowy, pomoże określić optymalne parametry inwestycji oraz pokaże jak będzie wyglądać finansowanie się jej w przyszłości. Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się w jaki sposób analizy przedinwestycyjne wykonuje firma Curulis proszę kliknąć w link poniżej.

Analiza przedinwestycyjna. Weryfikacja zasadności, wielkości i opłacalności inwestycji

Autor

Marcin Sutkowski

15.07.2015