Czyli trzy kroki do sukcesu z program WPF Asystent.

G

dy inni pracownicy cieszą się urlopem i wakacjami, w dziale finansowym sprawozdanie goni sprawozdanie, a każda minuta jest dla Skarbników na wagę złota. Sporządzenie sprawozdań finansowych w zakresie budżetu JST, planów finansowych jednostek organizacyjnych Urzędu, opracowanie okresowych ocen, analiz, sprawozdań z wykonywania budżetu to tylko niektóre z podstawowych zadań pracowników urzędu. Nad tym wszystkim musi czuwać Skarbnik, by zapewnić bezproblemową realizację zadań. Wydaje się, że całkiem niedawno uchwalano budżet na rok 2015, a już pora podjąć prace związane z przygotowaniem informacji półrocznej z wykonania budżetu, w tym o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Gdy piętrzą się bieżące obowiązki i zadania, które należy zrealizować, warto skorzystać z narzędzi usprawniających realizację tego obowiązku. Podczas tworzenia informacji półrocznej wykonywanie innych czynności analitycznych zostaje często spowolnione, a niekiedy wręcz uniemożliwione. Zamiast efektywnie dobierać instrumenty finansowe i rozeznawać możliwości inwestycyjne, sporą cześć czasu pochłania opracowywanie skomplikowanych zestawień tabelarycznych. Warto zatem wykorzystać dostępne na rynku narzędzie umożliwiające automatyczne wygenerowanie informacji półrocznej, aby w kilka minut przygotować potrzebne dokumenty.

Termin i zakres informacji półrocznej

Utworzenie informacji finansowej za pierwsze półrocze roku budżetowego 2015, w tym o kształtowaniu się WPF, jest oczywiście ważnym elementem kontroli gospodarki finansowej prowadzonej na podstawie budżetu. Pozwala ona na okresową ocenę realizacji założeń przyjętych w uchwale budżetowej. Przygotowany dokument może być wykorzystywany do podejmowania niezbędnych działań stanowiących reakcję na ewentualne zagrożenia w realizacji budżetu. Ustawodawca nałożył na Zarząd JST obowiązek przedstawiania informacji półrocznej organowi stanowiącemu JST i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 sierpnia.

Zakres prezentowanej informacji półrocznej obejmuje dane finansowe dotyczące przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, kształtowania się WPF, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informację, o której mowa w art. 265 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. W natłoku innych obowiązków związanych z planowaniem i sprawozdawczością, najlepszym rozwiązaniem może okazać się szybkie przygotowanie tego dokumentu za pomocą programu WPF Asystent 5.

Krok 1 - Utwórz informację o kształtowaniu się WPF

Wykorzystując program WPF Asystent 5 można w szybki i łatwy sposób przygotować informację półroczną z wykonania budżetu, w tym o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wybór funkcji Informacja półroczna pozwala w kilkanaście sekund przygotować statystyki wykonania budżetu po II kwartale.W programie wyświetla się plan na dany rok budżetowy, kwoty w poszczególnych wierszach po II kwartale oraz procentowy stosunek drugiej do pierwszej kolumny. Prezentację informacji półrocznej można dodatkowo poszerzyć poprzez dodanie wierszy dotyczących kształtowania się WPF w kolejnych latach.

informacja półroczna Rb

Ryc. 1. Informacja półroczna o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej (kliknij, aby powiększyć). Źródło: Zrzut ekranu z programu WPF Asystent 5.

Dane dotyczące kwot w budżecie po II kwartale można łatwo zaimportować, poprzez wczytanie sprawozdań za II kwartał z pliku XML, wcześniej wyeksportowanego z Besti@. Wyniki informacji półrocznej można wyeksportować zarówno do arkusza kalkulacyjnego Excela, jak i PDF z możliwością edycji.

Krok 2 – przygotuj informację o wykonaniu dochodów i wydatków budżetowych po II kwartale

Program WPF Asystent 5 umożliwia także przedstawienie przebiegu wykonania dochodów i wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, w układzie tabelarycznym informacji półrocznej na podstawie Rb27 i Rb28. Służy do tego funkcja Rb 27/28 – półrocze. Po wgraniu sprawozdań finansowych, program automatycznie przeliczy wartości i wygeneruje informację półroczną z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

informacja półroczna Rb

Ryc. 2. Informacja półroczna o wykonaniu dochodów i wydatków budżetowych ( z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej; kliknij, aby powiększyć) Źródło: Zrzut ekranu z programu WPF Asystent 5.

Krok 3 – wykonaj informację półroczną dotyczącą kształtowania się przedsięwzięć

Przy pomocy programu WPF Asystent 5 można także w łatwy sposób wykonać informację półroczną dotyczącą kształtowania się przedsięwzięć w WPF. Służy do tego funkcja Przedsięwzięcia - półrocze. Wystarczy wybrać do porównania dwa dokumenty WPF – uchwałę WPF na 1.01.2015r. oraz ostatnią zmianę WPF w I półroczu. Program automatycznie porówna przedsięwzięcia zawarte w obu tych dokumentach i utworzy informację zbiorczą. Po uzupełnieniu danych dotyczących wykonania przedsięwzięć po II kwartale, program automatycznie przeliczy pozostałe wartości.

informacja półroczna Rb

Ryc. 3. Informacja półroczna o kształtowaniu się przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej (z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej; kliknij, aby powiększyć) Źródło: Zrzut ekranu z programu WPF Asystent 5.

Krok 3 – wykonaj informację półroczną dotyczącą kształtowania się przedsięwzięć

WPF Asystent 5 to narzędzie dla profesjonalistów. Warto skorzystać z niego przy tworzeniu informacji półrocznej, aby w kilka minut spełnić obowiązek sporządzenia informacji półrocznej z wykonania budżetu. Oszczędność czasu i nerwów - to największa korzyść płynąca z pracy z WPF Asystentem. Przejście kilku prostych kroków w programie wystarczy, aby przygotować gotowy dokument i móc, tak jak inni pracownicy, cieszyć się czasem urlopu i wypoczynku. Wyniki informacji półrocznej można wyeksportować zarówno do arkusza kalkulacyjnego Excel, jak i PDF z możliwością edycji.

Pełną listę funkcji programu WPF Asystent 5 znajdą Państwo pod adresem (link)

Autor

Marzena Hoffmann

Marzena Hoffmann

30.07.2015