Raporty badawcze 7 raportów

Niniejszy ranking to trzecia edycja cieszącego się ogromnym zainteresowaniem opracowania, które powstało przez oszacowanie rocznych kosztów, jakie obciążają przeciętną polską rodzinę z zakresu usług komunalnych w pięciu obszarach: zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, odbioru odpadów, komunikacji publicznej oraz stref płatnego parkowania. Obliczenie wydatków przeciętnej rodziny spowodowało konieczność skonstruowania modelu, który uwzględnia średnie zużycie wody i ścieków przez rodzinę, powierzchnię mieszkania, czy częstotliwość korzystania z komunikacji miejskiej i wjazdów samochodem do centrum miasta.

Niniejszy ranking to druga edycja cieszącego się ogromnym zainteresowaniem opracowania, które powstało przez oszacowanie rocznych kosztów, jakie obciążają przeciętną polską rodzinę z zakresu usług komunalnych w pięciu obszarach: zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, odbioru odpadów, komunikacji publicznej oraz stref płatnego parkowania. Obliczenie wydatków przeciętnej rodziny spowodowało konieczność skonstruowania modelu, który uwzględnia średnie zużycie wody i ścieków przez rodzinę, powierzchnię mieszkania, czy częstotliwość korzystania z komunikacji miejskiej i wjazdów samochodem do centrum miasta.

Niniejszy ranking powstał poprzez oszacowanie rocznych kosztów, jakie obciążają przeciętną polską rodzinę z zakresu usług komunalnych w pięciu obszarach: zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, odbioru odpadów, komunikacji publicznej oraz stref płatnego parkowania. Obliczenie wydatków przeciętnej rodziny spowodowało konieczność skonstruowania modelu, który uwzględnia średnie zużycie wody i ścieków przez rodzinę, powierzchnię mieszkania, czy częstotliwość korzystania z komunikacji miejskiej i wjazdów samochodem do centrum miasta.

Autorzy: Hochenzy Aleksandra, Nowacka Iwona, Kazaryn Marcin, Zieliński Jakub
Publikacja: 5 października 2017 r. (na XV Samorządowym Forum Finansów i Kapitału).

Ranking aktywności JST w zakresie ochrony zdrowia, z uwagi na odmienny charakter wydatków w ochronie zdrowia ponoszonych przez poszczególne szczeble JST, zbudowano na podstawie indywidualnie określonych wskaźników dla poszczególnych typów JST.

Dla zapewnienia porównywalności danych oraz wyeliminowania dysproporcji pomiędzy jednostkami, wskaźniki stanowiące bazę tworzenia rankingów cząstkowych i ogólnych przedstawiono w ujęciu relatywnym (w przeliczeniu na mieszkańca lub w odniesieniu do całości wydatków na ochronę zdrowia – jako udział procentowy).

Autorzy: Gawrońska Sylwia, Klupczyński Mateusz, Knade Łukasz, Kryszak Łukasz, Sośnicka Aleksandra
Publikacja: 22 lipca 2014 r. (13 lipca 2014 r. w wersji skróconej na łamach Pisma WSPÓLNOTA).

Jak na koniec kadencji przystało, zasypywani jesteśmy przez prasę codzienną rankingami na temat sukcesu kadencji. W niemal wszystkich tych zestawieniach wyniki są całkowicie powtarzalne. Trudno bowiem z dnia na dzień przestać być jednostką bogatą czy też takie bogactwo zyskać. I tak, mamy w kraju kilkanaście (kilkadziesiąt) samorządów regularnie zgarniających nagrody, przy czym większość ich „bogactwa” jest w dużej mierze niezależna od poczynań władz. Zadaliśmy sobie wobec tego pytanie jak wyróżnić samorządowców, którzy realnie wpłynęli na rozwój jednostki, niezależnie od tego czy na jej terenie znajdują się wielkie przedsiębiorstwa czy grunty rolne. Próba obiektywnej oceny ostatniej kadencji zawarta została w naszym raporcie. Zapraszamy do lektury.

Ostatnia aktualizacja: 9 września 2014 r. - aktualizacja tabel nr 21 i 27
Kolejny planowany raport: Podsumowanie kadencji 2014-2018. Poszukujemy partnerów naukowych oraz instytucjonalnych do rozwoju metodologii oceny (kontakt).

Informacja dla mediów:

Szanowni Państwo,
Otrzymujemy wiele zapytań o zgodę na cytowanie raportu. Ranking został upubliczniony, aby istniała możliwość zarówno zapoznania się z jego treścią, jak i szerszego jego komentowania. Oczywiście dokument jest objęty prawem autorskim Curulis Sp. z o.o., niemniej wyrażamy zgodę na powoływanie się, a także cytowanie fragmentów pamiętając o prawidłowym podaniu źródła. Proszę przy tym pamiętać, że ranking powinien być rozpatrywany całościowo i nie należy uzasadniać swojego stanowiska na podstawie wyrywkowej części dokumentu. Zalecamy też aby analizować poszczególne przypadki w swoich kategoriach.
Z wyrazami szacunku
Mateusz Klupczyński

Autorzy: Goska Hubert, Klupczyński Mateusz, Knade Łukasz, Sośnicka Aleksandra
Publikacja: 6 listopada 2014 r.

Zespół analityków Curulis po raz drugi postanowił zbadać funkcjonowanie i kondycję finansową spółek komunalnych. Pod lupę wzięto spółki z branży wodno-kanalizacyjnej, odpadowej i transportowej z polskich miast metropolitalnych i kompleksowo zbadano ich rentowność, płynność, efektywność oraz zadłużenie. Poprzedni raport został doceniony przez wiele branżowych serwisów, które zamieściły go na swoich łamach.

Autorzy: Goska Hubert, Klupczyński Mateusz, Knade Łukasz
Publikacja: 1 września 2013 r.

Zespół analityków Curulis postanowił zbadać funkcjonowanie i kondycję finansową spółek komunalnych w 2012-2013 roku. Pod lupę wzięto spółki z branży wodno-kanalizacyjnej, odpadowej i transportowej z polskich miast metropolitalnych i kompleksowo zbadano ich rentowność, płynność oraz zadłużenie. Raport został doceniony przez wiele branżowych serwisów, które zamieściły go na swoich łamach. Publikacja drugiej edycji raportu planowana jest na sierpień 2014 roku.

Publikacje naukowe 7 publikacji

Autor Tytuł Wydawca Rok
Goska H., Klupczyński M. Obligacje przychodowe (publikacja poradnikowa) C.H. Beck 2016
Klupczyński M. Obligacje przychodowe – nowa perspektywa dla jednostek samorządu terytorialnego? Finanse Komunalne 2015
Goska H. Samodzielność dochodowa samorządu gminnego w świetle regulacji ustawowych od 1990 r. Finanse Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN 2015
Klupczyński M. Obligacje przychodowe a indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań (Przeczytaj) Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu 2015
Klupczyński M. Reguła wydatkowa a swoboda finansów samorządu terytorialnego Wydawnictwo Naukowe UAM 2012
Goska H., Klupczyński M. (współautorstwo) Zarządzanie nadwyżkami polskich samorządów Pieniądz, Giełda, Gospodarka (AE w Poznaniu) 2009
Klupczyński M. Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji na szczeblu samorządowym (Przeczytaj) Pieniądz, Budżet i Rynek (AE w Poznaniu) 2008

Publikacje Wspólnoty 20 publikacji

Autor Tytuł Numer
Klupczyński M. Jak ciężko pracują urzędnicy? 2016
Klupczyński M. Pozwólmy samorządom upadać 17/2015
Hoffmann M. Plany sprzedaży mienia są bardziej realne 2015
Goska H. Program naprawczy to nie tylko oszczędzanie 3/2014
Klupczyński M. Czy nowelizacja ustawy o finansach publicznych pomoże samorządom? 2014
Goska H. Leasing zwrotny nie tylko dla odważnych 23/2013
Klupczyński M. Co dalej ze wskaźnikiem zadłużenia?”; 2013
Klupczyński M. Jakie plany Ministra Finansów? 2013
Klupczyński M. Finanse po pierwszych sprawozdaniach 2013
Klupczyński M. Połowa samorządów bez budżetu 2013
Klupczyński M. Nowy stary wskaźnik 2013
Klupczyński M. Ceny wywozu odpadów muszą wzrosnąć (Poradnik Prawny dla Gmin) 2012
Klupczyński M. Miasta jako centra rozwoju – ranking 23-24/2012
Goska H. Wszystkim, ale nie po równo 13/2012
Klupczyński M. Odwilż w komisji? 9/2012
Goska H. W pułapce reguły 3/2012
Klupczyński M. Expose to zapowiedź kłopotów 51/2011
Klupczyński M. Czy wydatki na administrację muszą rosnąć? 47/2011
Klupczyński M. Oświata: stare problemy, ale wydatki nowe 39/2011
Klupczyński M. Przyszłe lata będą trudniejsze 37/2010

Inne publikacje 5 publikacji

Tytuł Rok Link
Aspekty prawne inwestowania nadwyżek operacyjnych i budżetowych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego 2009 Przeczytaj
Analiza wykorzystania wsparcia z Europejskiego Funduszu Spójności dla potrzeb inwestycji infrastrukturalnych z wykorzystaniem modelu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego 2009 Przeczytaj
Wykorzystanie modelu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w celu realizacji zadań komercyjnych na przykładzie Centrum Haffnera w Sopocie 2009 Przeczytaj
Możliwości wykorzystania modelu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w zakresie usług komunalnych 2009 Przeczytaj
Międzynarodowa rola euro na rynku pożyczkowym 2009 Przeczytaj

Dowiedz się więcej

Masz pytania dotyczące naszych publikacji?

Nie czekaj, odpowiedź na swoje pytania możesz uzyskać od razu. Skorzystaj z wbudowanego chata (kliknij "Skontaktuj się!").