Wpływ 40% spadku PIT w maju 2020 na wskaźnik z art. 243

Symulacja dla każdej JST. Wybierz swoją jednostkę z menu i sprawdź co Cię czeka.

Scenariusz 2 (11 maja) - spadek PIT o 15% w maj-grudzień 2020 i 10% w 2021 oraz CIT 20% w 2020 i 10% w 2021.

Scenariusz 1 (10 maja) - spadek PIT o 40% w maj-grudzień 2020 i 20% w 2021.

Objaśnienia

PIT spadł w maju o ok. 40% w porównaniu do ostatniego roku. Ministerstwo Finansów uspokaja, że w dużej mierze powodem jest przesunięcie składania deklaracji z końca kwietnia na koniec maja. Czy można zaufać tej opinii i czekać?

Wyjaśnijmy wpierw, co powoduje przeniesienie terminu. Podatnicy, którym wychodzi dopłata np. w PIT-37, przelew wykonają dopiero na końcu maja a nie jak wcześniej w kwietniu (a JST dostaną część tych pieniędzy do 10 czerwca). Jest to natomiast tylko jeden z czynników zmniejszenia PITu w maju. Możemy zdefiniować, że na wysokość tych środków miały:

  • zwolnienia na "śmieciówkach" (umowy zlecenia/dzieło i inne - krótsze terminy wypowiedzień, brak wpłat PIT już w kwietniu lub mniejszy PIT, efekty w JST już w maju i kontynuowane)
  • zwolnienia z umów o pracę (wpływ na ten moment bardzo niski, dotyczy krótkich okresów wypowiedzeń, prawdziwy wpływ od lipca do końca roku)
  • zmniejszenie wynagrodzeń do 80% zgodnie ze specustawą (trudno oszacować ile % gospodarki postanowiło o takim ruchu, moim zdaniem największy element obecnego spadku PIT, maj pierwszym miesiącem gdzie dopiero częściowo to rozwiązanie wchodzi w PIT - dużo większy efekt w czerwcu aż do zakończenia pandemii)
  • wnioski o przesunięcie zapłaty podatku PIT przez przedsiębiorców z problemami z płynnością (efekt nieznany, z pewnością mniejszy niż 1 i 3 opcji)
  • wspomniane przesunięcie rozliczenia PIT2019 z kwietnia na maj (obok 1 i 3 największy udział, próba oszacowania jaki - niżej)

Podajemy wyżej przyczyny, ale kiedy faktycznie one znajdują efekt w moim budżecie? Mechanizm jest prosty - wpływy z kwietnia do budżetu centralnego z PIT powodują stosunkowy przelew dla JST do 10 maja. Oznacza to, że zwolnienie/zmniejszenie wypłaty w marcu, zmniejsza przelew PIT za pracownika w kwietniu, a to zmniejsza przelew PIT do JST w maju.

Przypomnijmy teraz, kiedy rozpoczęły się obostrzenia w związku z pandemią. Pierwsze z nich ogłoszono 13 marca. Nawet najsprawniejsi przedsiębiorcy, pierwsze decyzje podejmowali około połowy marca. Oznacza to, że prawdziwego efektu zwolnień/zmniejszenia wynagrodzeń JST jeszcze nie odczuły. To nastąpi w czerwcu i dalej.

No dobrze, wobec tego ile z tego 40% to faktyczne przesunięcie terminu?

Obliczenia spadku PIT w JST

Nasze proste wyliczenie wskazuje, że przesunięcie rozliczenia PIT może wpłynąć na 2,3p.p. aż do pełnych 40p.p. Brak jest danych aby tezy te potwierdzić, z doświadczenia jednak skrajne należy odrzucić. To oznaczałoby, że przesunięcie terminu mogło wpłynąć na ok 20-25p.p. całego obniżenia majowego przelewu. A to znaczy, że kryzys już odpowiada za 15-20p.p. zmniejszenia. A to znaczy, że taka kwota będzie kontynuowana, przynajmniej do zakończenia pandemii i w jakiś czas po niej.

Osobne słowo należałoby się CITowi. Jedno jest pewne, ten podatek nie zostanie wykonany w wartościach z ustawy budżetowej na 2020. Już marcowe wykonanie stanowiło 76,7% zeszłorocznego. MF zaplanował zaś wzrost CIT r/r na poziomie 20%! Jeśli zakończymy rok z 80% poprzedniego roku to będzie sukces...

Cała ta informacja ma jeden cel - uświadomić, gdzie jesteśmy. Jak już wiemy gdzie jesteśmy, możemy zaplanować działania. Te na pewno będą wiązać się z obcięciem wszystkiego co możliwe po stronie wydatków bieżących. O dobrych praktykach opowiemy na piątkowym webinarze, na który serdecznie zapraszamy. Link do zapisu: kliknij aby przejść do webinaru.

Kontakt

Zachęcamy do przekazania analizy znajomym włodarzom i skarbnikom. Zezwalamy na drukowanie i kopiowanie tego zestawienia przez wszystkie JST i inne organy administracji publicznej. Jeżeli chcą Państwo uzyskać podobną analizę w innym ujęciu, prosimy o zgłaszanie pomysłów na biuro@curulis.pl lub na grupie FB "Curulis - Skarbnicy".

Curulis Sp. z o.o.
Pl. Wiosny Ludów 2
61-831 Poznań
Tel: (61) 626 26 41
Email: biuro@curulis.pl