RANKING: Wydatki mieszkańców na usługi komunalne

Sytuacja miast powiatowych w 2020 roku

Pobierz pełen ranking

Zamów indywidualny raport cen usług komunalnych Twojej JST

Zamów dziś, otrzymaj jutro:

    Raport indywidualny, zgodny ze wzorem obok, zawiera:
  • Twoje ceny w poszczególnych kategoriach
  • Ceny w JST, które są podobne (grupa porównawcza)
  • Ceny w JST z Twojego województwa
  • Możliwość umieszczenia interaktywnego raportu na gminnej stronie www (jak raport obok)
  • Opłata jednorazowa 1500 zł brutto
Zamów raport o cenach

Kilka słów o rankingu

Niniejszy ranking powstał poprzez oszacowanie rocznych kosztów, jakie obciążają przeciętną polską rodzinę z zakresu usług komunalnych w pięciu obszarach: zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, odbioru odpadów, komunikacji publicznej oraz stref płatnego parkowania. Obliczenie wydatków przeciętnej rodziny spowodowało konieczność skonstruowania modelu, który uwzględnia średnie zużycie wody i ścieków przez rodzinę, powierzchnię mieszkania, czy częstotliwość korzystania z komunikacji miejskiej i wjazdów samochodem do centrum miasta.

Już rok 2019 przyniósł wysoki wzrost cen naszego koszyka usług komunalnych – o 9%, znacznie ponad poziom inflacji, wzrostu gospodarczego czy też wzrostu wynagrodzeń. Wydawało się, że jest to w znacznym stopniu efekt odłożonych podwyżek z 2018 roku – roku wyborczego i w 2020 roku ceny powinny się już stabilizować. Nic bardziej mylnego, przeciętna wartość naszego koszyka usług komunalnych w miastach powiatowych w 2020 roku wzrosła o ponad 14% (do poziomu 3.422 zł). Za ten wzrost w zdecydowanym stopniu odpowiada odbiór odpadów komunalnych. Tu wzrost ponoszonych przez mieszkańców kosztów wyniósł aż 42%!

Kontakt

Informacja dla mediów: Wyrażamy zgodę na cytowanie fragmentów, powoływanie rankingu, wykorzystanie przygotowanych infografik czy zamieszczanie całości opracowania pod warunkiem podania źródła pochodzenia wraz z aktywnym hiperłączem do: https://www.curulis.pl/raport/wydatki-mieszkancow-na-uslugi-komunalne-2020

Curulis Sp. z o.o.
Pl. Wiosny Ludów 2
61-831 Poznań
Tel: (61) 626 26 41
Email: biuro@curulis.pl

Wydatki mieszkańców na usługi komunalne