RANKING: Wydatki mieszkańców na usługi komunalne

Sytuacja miast powiatowych w 2019 roku

Pobierz pełen ranking

Zamów raport indywidualny dla swojej JST

Zamów dziś, otrzymaj jutro:

    Raport indywidualny, zgodny ze wzorem obok, zawiera:
  • Twoje ceny w poszczególnych kategoriach
  • Ceny w JST, które są podobne (grupa porównawcza)
  • Ceny w JST z Twojego województwa
  • Certyfikat poświadczający zajęte miejsce w rankingu
  • Możliwość umieszczenia interaktywnego raportu na gminnej stronie www (jak raport obok)
  • Opłata jednorazowa 1500 zł brutto
Zamów raport o cenach

Kilka słów o rankingu

Niniejszy ranking powstał poprzez oszacowanie rocznych kosztów, jakie obciążają przeciętną polską rodzinę z zakresu usług komunalnych w pięciu obszarach: zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, odbioru odpadów, komunikacji publicznej oraz stref płatnego parkowania. Obliczenie wydatków przeciętnej rodziny spowodowało konieczność skonstruowania modelu, który uwzględnia średnie zużycie wody i ścieków przez rodzinę, powierzchnię mieszkania, czy częstotliwość korzystania z komunikacji miejskiej i wjazdów samochodem do centrum miasta.

W 2019 roku wzrost cen dotknął głównie opłaty za odbiór odpadów oraz dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Możemy się spodziewać, że to dopiero początek prawdziwych wzrostów. Wyższe płace minimalne, droższa energia i niekorzystne ruchy na „rynku śmieciowym” prawdodpodobnie przyspieszą wzrost kosztów usług komunalnych w 2020 i latach kolejnych.

Kontakt

Informacja dla mediów: Wyrażamy zgodę na cytowanie fragmentów, powoływanie rankingu, wykorzystanie przygotowanych infografik czy zamieszczanie całości opracowania pod warunkiem podania źródła pochodzenia wraz z aktywnym hiperłączem do: https://www.curulis.pl/raport/wydatki-mieszkancow-na-uslugi-komunalne-2019

Curulis Sp. z o.o.
Pl. Wiosny Ludów 2
61-831 Poznań
Tel: (61) 626 26 41
Email: biuro@curulis.pl

Wydatki mieszkańców na usługi komunalne