RANKING: Wydatki mieszkańców na usługi komunalne

Sytuacja miast powiatowych w 2018 roku

Kilka słów o rankingu

Niniejszy ranking powstał poprzez oszacowanie rocznych kosztów, jakie obciążają przeciętną polską rodzinę z zakresu usług komunalnych w pięciu obszarach: zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, odbioru odpadów, komunikacji publicznej oraz stref płatnego parkowania. Obliczenie wydatków przeciętnej rodziny spowodowało konieczność skonstruowania modelu, który uwzględnia średnie zużycie wody i ścieków przez rodzinę, powierzchnię mieszkania, czy częstotliwość korzystania z komunikacji miejskiej i wjazdów samochodem do centrum miasta.

Kozienice, Działdowo i Rawa Mazowiecka to miasta, w których wydatki mieszkańców na usługi komunalne są najmniejsze. Na przeciwległym biegunie znalazły się Rybnik, Mysłowice i Tarnowskie Góry.

Pobierz pełen ranking

Kontakt

Informacja dla mediów: Wyrażamy zgodę na cytowanie fragmentów, powoływanie rankingu, wykorzystanie przygotowanych infografik czy zamieszczanie całości opracowania pod warunkiem podania źródła pochodzenia wraz z aktywnym hiperłączem do: https://www.curulis.pl/raport/wydatki-mieszkancow-na-uslugi-komunalne-2018

Curulis Sp. z o.o.
Pl. Wiosny Ludów 2
61-831 Poznań
Tel: (61) 626 26 41
Email: biuro@curulis.pl

Wydatki mieszkańców na usługi komunalne