Kalkulacja wariantu - dług na płynność do 2022

Symulacja dla każdej JST. Wybierz swoją jednostkę z menu i oszacuj potencjalne koszty.

Scenariusz 3.2 (25 maja) [zaktualizowano: 20:00]

Objaśnienia

Analiza dotyczy sytuacji opisanej w naszym poście:

Założenia zastosowane w obliczeniach scenariusza nr 3:

  • w 2020 roku następuje zaciągnięcie kredytu/obligacji na kwotę = umniejszenie dochodów PIT + CIT + kwota rat w latach 2021 i 2022
  • nowy dług pozyskany jest na warunkach z marżą o 0,5p.p. wyższą niż średni koszt obecnego zadłużenia
  • nowy dług obarczony jest kosztami prowizji dla roku 2020 na poziomie 0,3% (jednorazowo)
  • nowy dług zostanie spłacony w latach 2026 i 2027
  • ubytek PIT i CIT wyliczony zgodnie ze scenariuszem nr 2 (link do scenariusza i opisu: kliknij)

Aktualizacje poszególnych arkuszy zawierają poprawki:

  • wersja 3.2. - poprawienie obliczania kwoty długu dla jednostek, które wykazywały inne rozchody w wierszu 5.2 (błędnie pomniejszano dług przez co źle szacowano odsetki)

Kontakt

Zachęcamy do przekazania analizy znajomym włodarzom i skarbnikom. Zezwalamy na drukowanie i kopiowanie tego zestawienia przez wszystkie JST i inne organy administracji publicznej. Jeżeli chcą Państwo uzyskać podobną analizę w innym ujęciu, prosimy o zgłaszanie pomysłów na biuro@curulis.pl lub na grupie FB "Curulis - Skarbnicy".

Curulis Sp. z o.o.
Pl. Wiosny Ludów 2
61-831 Poznań
Tel: (61) 626 26 41
Email: biuro@curulis.pl