Ostatnia aktualizacja: 9 lutego 2015 r. | Wejście w życie: 9 lutego 2015 r.

§ 1.
Ochrona prywatności

Curulis Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań, KRS: 0000432301, NIP: 7831691499, REGON: 302201928, dokłada wszelkich starań, aby zachować poufność wszelkich powierzanych jej danych (w szczególności dotyczy to danych osobowych). Procedury przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych zgodne są z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 133, poz.883 z późn. zm.). Wszelkie dane osobowe traktowane są zgodnie z przedstawionymi tu zasadami.

Użytkownicy korzystający z naszych zasobów pozostają anonimowi tak długo, jak sobie tego życzą. Użytkownicy mają możliwość podania nam poniższych informacji w celu skorzystania z naszych zasobów bądź nawiązania kontaktu. Użytkownik może w każdej chwili zażądać zaprzestania przetwarzania jego danych i usunięcia ich z naszej bazy.

Sposoby zastosowania informacji osobistych:

  1. dane kontaktowe i marketingowe umożliwiają nawiązanie kontaktu z użytkownikiem, a także określenie jego preferencji, potrzeb, itp.;
  2. dane rozliczeniowe, w szczególności dane do faktury umożliwiają rozliczanie usług;
  3. korespondencja za pomocą poczty e-mail i formularzy – wykorzystywana w celu komunikacji z użytkownikami, udzielania im informacji i rozwiązywania problemów.

Nasza firma nie zmienia bez zgody użytkownika sposobu wykorzystywania jego informacji osobistych

Dane zbierane za pośrednictwem wszystkich naszych usług służą do udostępniania, utrzymywania, ochrony i udoskonalania tych usług oraz tworzenia nowych, a także do ochrony firmy Curulis Sp. z o.o. i użytkowników jej produktów.

Jeśli użytkownik kontaktuje się z Curulis Sp. z o.o. możemy przechowywać związaną z tym korespondencję, aby ułatwić rozwiązywanie wszelkich problemów. Adres e-mail użytkownika możemy wykorzystywać do informowania go o naszych usługach, w tym o nadchodzących zmianach lub udoskonaleniach.

§ 2.
Środki bezpieczeństwa

Wykorzystujemy wszelkie dostępne nam środki zabezpieczeń, zarówno techniczne jak i organizacyjne, w celu zapewnienia, iż powierzone nam dane nie staną się dostępne dla niepowołanych osób oraz nie będą bezprawnie przetwarzane.

§ 3.
Strony trzecie

Niniejsza witryna zawiera połączenia (odnośniki, linki) do innych stron (innych podmiotów). Obowiązujące na tych stronach zasady ochrony poufności (o ile istnieją) mogą różnić się od przyjętych przez nas. Prosimy o zapoznanie się z umieszczonymi w odpowiednich miejscach informacjami. Współpraca lub komunikacja z naszą firmą wymaga niekiedy przekazania pewnych informacji stronom trzecim (np. Poczcie Polskiej w celu przesłania listu). Dokładamy wszelkich starań, aby przekazywać informacje stronom trzecim wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne.

Zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku o Prawie telekomunikacyjnym, informujemy że witryna www.curulis.pl używa “cookies”. "Cookie" to krótki plik tekstowy, zapisywany na dysku komputera, z którego użytkownik łączy się z obsługiwaną witryną, w którym zapisany jest jedynie zaszyfrowany identyfikator tego systemu komputerowego. "Cookie" w żadnym wypadku nie umożliwia identyfikacji osoby odwiedzającej witrynę i nie są w nim zapisywane żadne informacje, mogące taką identyfikację umożliwić. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane Spółce Curulis i przechowywane przez nią na serwerach w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej. Curulis Sp. z o.o. będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Curulis Sp. z o.o. może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Curulis Sp. z o.o. Curulis Sp. z o.o. nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Curulis Sp. z o.o. dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

§ 4.
Inne informacje

Serwis zawiera znak towarowy, który został użyty tylko i wyłącznie w celu jego identyfikacji. Udostępniając znak w Serwisie, Curulis Sp. z o.o. nie udziela licencji na jego wykorzystanie w jakikolwiek sposób. Wszelkie materiały, informacje oraz dane znajdujące się w Serwisie, w szczególności: zdjęcia, grafiki, teksty, elementy interaktywne są przedmiotem praw podmiotowych, w tym autorskich praw majątkowych. Strona ta oraz jej zawartość chroniona jest przepisami prawa, w tym w szczególności ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994, Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), a naruszenie tych praw zagrożone jest sankcjami cywilnymi i karnymi.

§ 5.
Znaki towarowe

Niniejsza witryna przetwarza pewne informacje związane z użytkownikiem (np. numery IP, czy domeny), które są wykorzystywane w celach technicznych, statystycznych oraz do administracji serwerami.

Przed wykorzystaniem informacji w celu innym niż wymienione w niniejszej Polityce prywatności prosimy użytkownika o pozwolenie.

W razie wątpliwości, pytań lub w celu otrzymania dokładniejszych informacji o przetwarzaniu danych przez naszą firmę prosimy o kontakt pod adresem biuro@curulis.pl.

§ 6.
Zmiany

Polityka prywatności Curulis Sp. z o.o. może czasami ulegać zmianom. Prawa użytkownika wynikające z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody użytkownika. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie, a o istotnych zmianach Curulis Sp. z o.o. będziemy informować w bardziej widoczny sposób (w przypadku niektórych usług łącznie z wysłaniem odpowiedniego powiadomienia e-mail). Użytkownik ma prawo w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.