Umów się na konsultacje z ekspertem.

Zarządzanie długiem

Emisje obligacji i postępowania kredytowe w stałej umowie

Pytania? 61 626 26 46

O usłudze

W ramach współpracy przez cały czas trwania umowy całkowicie przejmujemy na siebie ciężar zabiegania o pozyskanie środków zewnętrznych oraz opieki nad długiem, który zaciągnęli Państwo wcześniej. Dokonujemy starannej analizy przedstawionych umów kredytowych, po czym staramy się znaleźć optymalne rozwiązania w celu zminimalizowania kosztów związanych z obsługą Państwa długu oraz zapewnienia płynności budżetu w całym okresie wieloletniej prognozy finansowej.

Zatem z jednej strony dbamy o zapewnienie finansowania w trakcie obowiązywania umowy, z drugiej zaś analizujemy zadłużenie historyczne przede wszystkim pod kątem warunków rynkowych.

Jak to działa?

Warianty współpracy

Doradztwo jednorazowe (kredyt lub obligacje) Zarządzanie długiem
EKO
(3 lata)
Zarządzanie długiem + WPF
Premium
(3 lata)
Zakres cenowy (netto) 8 400 zł 9 500 zł/rok 14 000 zł/rok
+ prowizja 0,07% (obligacje) / 0,20% (kredyt) - dla przychodu powyżej 5 mln zł (płatna od całej kwoty, w przypadku przynajmniej 1 wiążącej oferty) lub 850 zł/miesiąc lub 1 250 zł/miesiąc
Przygotowanie zmiany uchwał w sprawie zmiany WPF oraz emisji obligacji / zaciągniecia kredytu
Prezentacja uchwał na sesji/komisji 1 raz 1 raz w trakcie umowy 2 razy w trakcie umowy
Przygotowanie wniosku o opinię RIO
Przygotowanie konkursu ofert (lub SIWZ), zaproszenie oferentów, odpowiedzi na pytania oferentów
Wybór oferty (udział w komisji, opiniowanie ofert, ewentualne negocjacje))
Analiza umowy przedłożonej przez oferenta
Liczba postępowań w ramach umowy 1 nieograniczone nieograniczone
KDPW - pozyskaniu kodu LEI + status emitenta, pełnienie funkcji agenta LEI Dodatkowo płatne
Analiza kosztów posiadanego zadłużenia 1 raz w roku 1 raz w roku
Przygotowanie projektu WPF na 15.11
Każdorazowa zmiana WPF w trakcie roku budżetowego
Przygotowanie informacji półrocznej i rocznej o kształtowaniu WPF
Tworzenie scenariuszy WPF pod potrzeby planowania
Cena netto umowy na 4 lata -- 8 500 zł/rok 12 500 zł/rok

Kalkulator korzyści

Wypełnij 3 pola i zobacz ile zyskasz wybierając zarządzanie długiem!
8 400

Doradztwo przy obligacjach

8 400

Doradztwo przy kredycie

9 500

Zarządzanie długiem (rok)

0

Oszczędność

Korzyści

  • Oferujemy kompleksową pomoc przy pozyskiwaniu środków z emisji obligacji oraz kredytu bankowego. Jako niezależny podmiot zewnętrzny sprawujemy opiekę nad Państwa długiem oraz kosztami jego obsługi oraz regularnie porównujemy warunki na jakich mają Państwo zaciągnięte zobowiązania z bieżącymi warunkami rynkowymi oraz kosztami obsługi długu jednostek o podobnej charakterystyce
  • Biorąc zatem pod uwagę redukcję kosztów w relacji z wysoką jakością wsparcia eksperckiego powoduje, że jednostka może utrzymać zdecydowanie niższy poziom zatrudnienia, zapewniając jednocześnie wysoce wykwalifikowany personel dla zadań podstawowych
  • Biorąc pod uwagę stale rosnące koszty pracy oraz istotny wzrost wynagrodzenia minimalnego, wydaje się, że zlecanie na zewnątrz jednostki niektórych zadań może okazać się jednym z niewielu rozwiązań generujących oszczędności w wielu urzędach

Eksperci

Podejmując współpracę, otrzymujecie Państwo dostęp do ekspertów z dziedzin niszowych. Zyskujecie Państwo wiedzę, o którą trudno w urzędzie.
Jakub Zieliński

Jakub Zieliński

Analityk
Ekonomista

Naukowo i zawodowo związany z tematyką analizy finansowej JST, WPF oraz obligacji komunalnych. Autor publikacji z zakresu finansów publicznych, w tym w szczególności źródeł finansowania zadań publicznych. Opiekun WPF i długu w wielu jednostkach. Ceniony za komunikatywność, otwartość i odpowiedzialność.

Karolina Sawko

Karolina Sawko

Analityk
Ekonomista

Od kilku lat zajmuje się analizami finansowymi JST oraz spółek komunalnych. Bardzo konkretna w pomocy, co przekłada się na umiejętność szybkiego doradzenia nawet w najgorętszym okresie. Znakomicie wnioskuje i nawet trudne tematy przedstawia w sposób oczywisty.

Marzena Ossowska

Marzena Ossowska

Starszy Analityk
Ekonomista

Odpowiada za przygotowywanie i zgodność z prawem WPF dla kilkudziesięciu JST z całej Polski. Prowadzi nadzór merytoryczny w zakresie planowania wieloletniego dla miliardowych budżetów. Autorka publikacji we Wspólnocie oraz wykładowca na szkoleniach z zakresu WPF. Jest bardzo odpowiedzialna, co powoduje, że nawet w najtrudniejszych sytuacjach nie zostawi klienta bez pomocy.

Referencje