Przygotowanie postępowań przetargowych (odbiór odpadów, energia elektryczna, inne)

Dlaczego?

Wyłonienie najlepszego przedsiębiorcy odpowiedzialnego za zrealizowanie niektórych z zadań własnych gminy możliwe jest dzięki sprawnie i efektywnie przeprowadzonemu postępowaniu przetargowemu. Zlecenie organizacji procedury oraz przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego firmie zewnętrznej wiąże się m.in. z korzyściami w zakresie:

  • krótszego czasu przygotowania przetargu;
  • wydania opinii przez doświadczony zespół.

W czym pomagamy przy realizacji zamówień publicznych?

Jako zespół specjalistów oferujemy podjęcie niezbędnych działań w celu przygotowania przetargu oraz pomoc w trakcie trwania procedury wyboru Wykonawcy, w tym:

  • opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z niezbędnymi załącznikami;
  • udzielanie odpowiedzi na pytania Oferentów;
  • modyfikację zapisów SIWZ wynikającą z udzielonych odpowiedzi;
  • wsparcie w procesie oceny złożonych ofert.

Za wysoką jakość wykonywanych przez nas usług odpowiadają eksperci z zakresu zamówień publicznych, co stanowi dodatkową gwarancję właściwie przygotowanego i przeprowadzonego przetargu.

Kontakt ekspercki

Hubert Goska

Hubert Goska

Główny ekonomista
61 880 11 10 (nowy nr)
h.goska@curulis.pl

Referencje

Zapytaj o szczegóły

Zapytaj o wycenę potencjalnej współpracy.

Nie czekaj, wstępną odpowiedź na swoje pytania możesz uzyskać od razu. Skorzystaj z wbudowanego chata (kliknij "Skontaktuj się!").