W przypadku problemu ze spełnieniem wskaźnika z art. 243 UoFP samorząd ma prawo do rozłożenia obecnego zadłużenia w inny sposób wykorzystując mechanizm tzw. subrogacji (z art. 518 KC).

Dla kogo?

Subrogacja jest obecnie jedyną formą swoistej "restrukturyzacji długu" poza wskaźnikiem z art. 243. Jest to usługa dla JST, które nie mogą znaleźć sposobu na spełnienie wskaźnika z art. 243 a nie mogą podjąć działań naprawczych.

Jakie elementy obejmuje współpraca przy subrogacji długu?

W ramach współpracy z jednostkami, przejmujemy przeprowadzenie przez cały proces do pozytywnego zakończenia. Współpraca obejmuje następujące elementy:
  • dokładną analizę finansów jednostki, tak aby wyznaczyć realny maksymalny wskaźnik zadłużenia z art. 243;
  • ocenę zawartych umów kredytowych (pożyczek, obligacji) w celu wyselekcjonowania zobowiązań zaciągniętych na warunkach mniej korzystnych niż obecnie proponowane na rynkach finansowych;
  • zbadanie zdolności kredytowej - oszacowanie możliwości zaciągania zobowiązań przez gminę przed i po przeprowadzeniu subrogacji;
  • wytypowanie długu podlegającego przejęciu
  • przygotowanie uchwały, SIWZ i pomoc w przeprowadzeniu postępowania;
  • przejęcie kontaktu z podmiotami zainteresowani finansowaniem;
  • udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień w całym procesie;
  • analizę ofert i umowy.

Dla wielu jednostek tylko subrogacja jest ratunkiem przed uchwalaniem programu postępowania naprawczego. Mądrze zrobiona subrogacja może uchronić jednostkę przed kosztownymi procedurami.

Kontakt ekspercki

Aleksandra Hochenzy

Aleksandra Hochenzy

Kierownik dz. ekonomicznego
61 880 11 10 (nowy nr)
a.hochenzy@curulis.pl

Referencje

Zapytaj o szczegóły

Zapytaj o wycenę potencjalnej współpracy.

Nie czekaj, wstępną odpowiedź na swoje pytania możesz uzyskać od razu. Skorzystaj z wbudowanego chata (kliknij "Skontaktuj się!").