Doradzamy i przeprowadzamy przez proces przekształcenia zakładów budżetowych w spółki, tworzenia lub łączenia spółek komunalnych.

Dla kogo?

Dla tych samorządów, które planują lub zastanawiają się nad sensem powołania, połączenia czy przekształcenia spółki komunalnej.

Co oferujemy w zakresie przekształceń w jednostkach organizacyjnych?

W zakresie przekształceń w jednostkach organizacyjnych oferujemy kompleksowe przeprowadzenie przez cały proces, na który składa się głównie:
  • analiza ekonomiczno-prawna przedsięwzięcia;
  • uchwała w sprawie utworzenia spółki komunalnej - przygotowanie projektu;
  • opracowanie umowy spółki (aktu założycielskiego);
  • przygotowanie niezbędnych dokumentów rejestrowych (KRS, NIP, Regon, ZUS, VAT);
  • doradztwo w zakresie wielkości wnoszonego majątku, powołania rady nadzorczej, sposobu organizacji nowego podmiotu.

Zakres współpracy zależy każdorazowo od wizji i stopnia przygotowania władz konkretnych jednostek. Szczegółowy plan wykonania usługi możemy przedstawić na spotkaniu. Zachęcamy do kontaktu.

Tworzenie spółek komunalnych jest bardzo popularnym rozwiązaniem wśród samorządów. Przede wszystkim z tego względu, że spółki komunalne nie są zaliczane do sektora finansów publicznych, w związku z czym ich zadłużenie nie podlega ograniczeniom, jakie są stosowane wobec samorządów. Co więcej, spółce komunalnej można przekazać zadania własne samorządów.

Dzięki przekształceniu zakładu budżetowego w spółkę komunalną tworzony jest podmiot o znacznie szerszej autonomii, zainteresowany zwiększeniem skuteczności gospodarowania oraz samodzielnie zarządzający swoim majątkiem.

Procedura mająca na celu utworzenie spółki lub przekształcenie zakładu budżetowego obejmuje trzy zasadnicze etapy:

  • opracowanie koncepcji przekształcenia,
  • uchwała organu stanowiącego JST o likwidacji zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • realizacja uchwały.

Przekształcenie zakładu budżetowego w spółkę komunalną może być dobrym czasem na restrukturyzację zarówno przekształcanego podmiotu, jak i poszczególnych sfer wchodzących w skład gospodarki komunalnej danej gminy (w szczególności sfery majątkowej, finansowej, funkcjonalnej oraz osobowej).

Kontakt ekspercki

Hubert Goska

Hubert Goska

Główny ekonomista
61 880 11 10 (nowy nr)
h.goska@curulis.pl

Zapytaj o szczegóły

Zapytaj o wycenę potencjalnej współpracy.

Nie czekaj, wstępną odpowiedź na swoje pytania możesz uzyskać od razu. Skorzystaj z wbudowanego chata (kliknij "Skontaktuj się!").