Od 2014 r. obowiązują zaostrzone limity zadłużenia dla budżetów JST. Przed wejściem w życie ustawy o finansach publicznych z 2009 r. wiele samorządów posiadało margines bezpieczeństwa. Wprowadzenie indywidualnego wskaźnika zadłużenia do dziś komplikuje sytuację finansową w wielu jednostkach.

Dla kogo?

Dla JST, w których spełnienie wskaźnika z art. 243 uofp stało się trudne lub niemożliwe i chcą skorzystać z legalnych metod zmiany sposobu spłaty długu.

Jaki zakres obejmuje oferowana przez nas restrukturyzacja?

Począwszy od przeprowadzenia analizy sytuacji finansowej budżetu, każda usługa jest z naszej strony starannie omawiana i przygotowywana. Oferowany przez nas zakres i przedmiot restrukturyzacji istniejących zobowiązań obejmuje w szczególności:
  • dokładną ocenę zawartych umów kredytowych w celu wyselekcjonowania zobowiązań zaciągniętych na warunkach mniej korzystnych niż obecnie proponowane na rynkach finansowych;
  • optymalizację rocznych obciążeń z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów;
  • zbadanie zdolności kredytowej – oszacowanie możliwości zaciągania zobowiązań przez gminę przed i po przeprowadzeniu restrukturyzacji z uwzględnieniem proponowanych zmian w ustawie o finansach publicznych (m. in. ograniczenie deficytu przy pomocy reguły wydatkowej dla sektora samorządowego);
  • przygotowanie propozycji konwersji wybranych zobowiązań, zmniejszających obciążenia bieżącymi kosztami obsługi zadłużenia.

Ponadto oferujemy również opracowanie polityki zarządzania długiem, a także monitoring sytuacji zadłużenia w ciągu roku. Rozwiązania te pozwalają na wypracowanie mechanizmów długofalowego zarządzania długiem oraz podnoszą wiarygodność samorządu.

Kontakt ekspercki

Aleksandra Hochenzy

Aleksandra Hochenzy

Kierownik dz. ekonomicznego
61 626 26 41
a.hochenzy@curulis.pl

Referencje

Zapytaj o szczegóły

Zapytaj o wycenę potencjalnej współpracy.

Nie czekaj, wstępną odpowiedź na swoje pytania możesz uzyskać od razu. Skorzystaj z wbudowanego chata (kliknij "Skontaktuj się!").