Od 2014 r. obowiązują zaostrzone limity zadłużenia dla budżetów JST. Przed wejściem w życie ustawy o finansach publicznych z 2009 r. wiele samorządów posiadało margines bezpieczeństwa. Wprowadzenie indywidualnego wskaźnika zadłużenia do dziś komplikuje sytuację finansową w wielu jednostkach.

Dla kogo?

Dla JST, w których spełnienie wskaźnika z art. 243 uofp stało się trudne lub niemożliwe i chcą skorzystać z legalnych metod zmiany sposobu spłaty długu.

Jaki zakres obejmuje oferowana przez nas restrukturyzacja?

Począwszy od przeprowadzenia analizy sytuacji finansowej budżetu, każda usługa jest z naszej strony starannie omawiana i przygotowywana. Oferowany przez nas zakres i przedmiot restrukturyzacji istniejących zobowiązań obejmuje w szczególności:
  • dokładną ocenę zawartych umów kredytowych w celu wyselekcjonowania zobowiązań zaciągniętych na warunkach mniej korzystnych niż obecnie proponowane na rynkach finansowych;
  • optymalizację rocznych obciążeń z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów;
  • zbadanie zdolności kredytowej – oszacowanie możliwości zaciągania zobowiązań przez gminę przed i po przeprowadzeniu restrukturyzacji z uwzględnieniem proponowanych zmian w ustawie o finansach publicznych (m. in. ograniczenie deficytu przy pomocy reguły wydatkowej dla sektora samorządowego);
  • przygotowanie propozycji konwersji wybranych zobowiązań, zmniejszających obciążenia bieżącymi kosztami obsługi zadłużenia.

Ponadto oferujemy również opracowanie polityki zarządzania długiem, a także monitoring sytuacji zadłużenia w ciągu roku. Rozwiązania te pozwalają na wypracowanie mechanizmów długofalowego zarządzania długiem oraz podnoszą wiarygodność samorządu.

Kontakt ekspercki

Aleksandra Hochenzy

Aleksandra Hochenzy

Kierownik dz. ekonomicznego
61 880 11 10 (nowy nr)
a.hochenzy@curulis.pl

Referencje

Zapytaj o szczegóły

Zapytaj o wycenę potencjalnej współpracy.

Nie czekaj, wstępną odpowiedź na swoje pytania możesz uzyskać od razu. Skorzystaj z wbudowanego chata (kliknij "Skontaktuj się!").