Raport o stanie powiatu

Obiektywny i profesjonalny raport dla Twojego powiatu

Nie zwlekaj!
Do 31 maja pozostało:

129dni 8h 39m 21s

Pytania? 664 422 135

Szczegóły oferty

Przygotowany przez zespół naszych ekspertów raport o stanie powiatu stanowi kompletny dokument, ukazujący kondycję jednostki w najważniejszych obszarach działalności.

Oferta jest skierowana do wszystkich Zarządów Powiatu, które chcą rzetelnie przedstawić sytuację powiatu radnym i mieszkańcom przy zachowaniu wszystkich obowiązków ustawowych.

Raport o stanie powiatu

Zapewniamy

Zakres oferty

 • Kolejność prac podczas realizacji raportu:
  1. 1. Ocena stanu powiatu na początek 2018 r.
  2. 2. Przeprowadzenie konsultacji z Zarządem Powiatu, odpowiednimi wydziałami starostwa i jednostkami organizacyjnymi
  3. 3. Przygotowanie raportu
  4. 4. Konsultacje nt. raportu, sposobu jego przedstawienia i debaty
  5. 5. Przygotowanie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem oraz nadzór nad procedurą uchwalenia wotum zaufania
 • Podczas współpracy klient otrzymuje:
  1. 1. Raport o stanie powiatu
  2. 2. Procedurę pracy nad rozpatrywaniem raportu i uchwaleniem wotum zaufania
  3. 3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania z uzasadnieniem
  4. 4. Prezentację służącą przedstawieniu raportu podczas sesji Rady Powiatu
  5. 5. Konsultacje merytoryczne w trakcie prac (3 przyjazdy)

Zakres współpracy

Rozszerzony
1. Podstawowe informacje o powiecie
Podstawa prawna
Informacja o Zarządzie Powiatu
Zadania i uprawnienia Zarządu Powiatu
2. Stan powiatu na początku 2018 r.
Ocena sytuacji demograficznej
Gospodarka lokalna i rynek pracy
Stan oświaty
Ochrona zdrowia
Sytuacja społeczna
Infrastruktura techniczna
Bezpieczeństwo publiczne
Kondycja finansowa
Ocena stanu powiatu na tle JST z grupy porównawczej
3. Działalność Zarządu Powiatu w 2018 r.
Realizacja lokalnych polityk, programów i strategii
Wykonywanie uchwał rady powiatu
Wykonywanie zadań własnych:
- Oświata
- Pomoc społeczna
- Transport zbiorowy i drogi publiczne
- Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
- Bezpieczeństwo publiczne
- Ochrona zdrowia
- Wspieranie rozwoju gospodarczego i rynku pracy
- Funkcjonowanie administracji
Współpraca międzynarodowa
Organizacja i prowadzenie jednostek nadzorowanych
4. Stan powiatu na koniec 2018 r.
Ocena sytuacji demograficznej
Gospodarka lokalna i rynek pracy
Stan oświaty
Ochrona zdrowia
Sytuacja społeczna
Infrastruktura techniczna
Bezpieczeństwo publiczne
Kondycja finansowa
Ocena stanu powiatu na tle JST z grupy porównawczej
Cena bazowa (netto) 19 500

Korzyści

 • Niezależne i obiektywne przedstawienie sytuacji powiatu
 • Wykorzystanie raportu do promocji powiatu
 • Wytypowanie kierunków i celów strategicznych na kolejne lata działalności
 • Wysoka wiarygodność dokumentu poparta wieloletnim doświadczeniem analityków w pracy z samorządem
 • Gwarancja zachowania wszystkich obowiązków ustawowych i terminowego opracowania raportu
 • Brak potrzeby angażowania dodatkowych pracowników urzędu

Wykonawcy raportu

Hubert Goska

Hubert Goska

Główny ekonomista

Absolwent ekonomii i prawa. Ekspert ZMP, ZPP oraz NIST. Koordynator projektów i analiz związanych z finansowaniem inwestycji komunalnych, obsługą bankową, emisją obligacji oraz komercjalizacją sektora komunalnego - dla największych JST w kraju oraz dla sektora rządowego.

Ryszard Grobelny

Ryszard Grobelny

Ekonomista

Specjalista w zarządzaniu i restrukturyzacji administracji publicznej. 16 lat pełnił funkcję Prezydenta Poznania, 12 lat - prezesa ZMP. Specjalista w zakresie finansów komunalnych: planowania i zarządzania budżetem, podatków i opłat lokalnych.

Iwona Nowacka

Iwona Nowacka

Ekonomista, Analityk

Absolwentka ekonomii i gospodarki przestrzennej. Specjalista w zakresie wdrażania kodeksu i opłaty reklamowej. Odpowiada za opracowanie dokumentów na każdym etapie wdrażania kodeksu krajobrazowego i opłaty reklamowej. Autorka analiz związanych z oceną finansową JST oraz spółek komunalnych.

Zaufali nam

Zadzwoń i dopytaj o szczegóły

664 422 135

Kontakt bezpośredni na temat raportu

Curulis Sp. z o.o.
Pl. Wiosny Ludów 2
61-831 Poznań
Email: biuro@curulis.pl