Zamów raport o stanie Gminy w formie strony internetowej

Pokaż Mieszkańcom, ile udało się zrobić w ciągu ostatniego roku

Umów się na niezobowiązującą rozmowę o raporcie. Zostaw swój numer. Oddzwonimy w ciągu 30 minut.

Nie zwlekaj!
Do 31 maja pozostało:

89dni 8h 39m 21s

Dlaczego warto zlecić nam przygotowanie raportu?

 • GWARANCJA SPEŁNIENIA OBOWIĄZKU USTAWOWEGO
  Raport uwzględnia obowiązkowe elementy oraz prezentuje działania realizowane w ramach innych obszarów funkcjonowania Gminy.
 • OSZCZĘDNOŚĆ CZASU
  Eksperci poproszą o wszystkie dane i samodzielnie przygotują dokument.
 • ZDOBYCIE PRZYCHYLNOŚCI MIESZKAŃCÓW
  Raport w formie strony internetowej dotrze do większej liczby Mieszkańców. Dzięki temu dowiedzą się, jakie inicjatywy zostały podjęte przez Włodarza.
 • PROMOCJA JST
  Internetowy raport pozwala na aktywną promocję JST, także wśród potencjalnych inwestorów.
 • PRZYJAZNY ODBIÓR
  Dokument napisany jest prostym językiem, wzbogacony o wykresy i grafiki. Dzięki temu jego odbiór jest intuicyjny i przyjemny.
 • STWORZENIE STRATEGII
  Analiza Ekspertów pomoże wskazać kierunki i cele strategiczne na kolejne lata.

Jak będzie wyglądać raport w postaci strony internetowej?

Zostaw numer telefonu, oddzwonimy do Ciebie i niezobowiązująco porozmawiamy o raporcie dla Twojej JST!

Zostaw kontakt

Zastępca Burmistrza Gminy Miejskiej Hel opowiada, jak ocenia współpracę z Curulis przy tworzeniu raportu o stanie JST

Zobacz, kto jeszcze nam zaufał

Gmina Białe Błota Gmina
Białe Błota
Gmina Czernica Gmina
Czernica
Gmina Czerwonak Gmina
Czerwonak
Gmina Dobrzyniewo Duże Gmina
Dobrzyniewo Duże
Gmina Hel Gmina
Hel
Gmina m. Mrągowo Gmina
m. Mrągowo
Gmina m. Rumia Gmina
m. Rumia
Gmina m. Stalowa Wola Gmina
m. Stalowa Wola
Gmina m. Żywiec Gmina
m. Żywiec
Gmina Kocmyrzów-Luborzyca Gmina
Kocmyrzów-Luborzyca
Gmina Konstancin Jeziorna Gmina
Konstancin Jeziorna
Gmina Legnickie Pole Gmina
Legnickie Pole
Gmina Malechowo Gmina
Malechowo
Gmina Michałowice Gmina
Michałowice
Gmina Mosina Gmina
Mosina
Gmina Myślenice Gmina
Myślenice
Gmina Olecko Gmina
Olecko
Powiat Pilski Powiat
Pilski
Gmina Strzelin Gmina
Strzelin
Gmina Trzebnica Gmina
Trzebnica
Gmina Wielowieś Gmina
Wielowieś

Zapisz się na bezpłatny webinar

Jak stworzyć raport o stanie JST? Spełnij ustawowy obowiązek i efektywnie informuj Mieszkańców o podjętych działaniach

3 marca 2022 r. godz. 10:00

Zapisz się
 • powiemy, jakie aspekty prawne musi uwzględniać raport
 • wskażemy, jak wykorzystać raport w celach promocyjnych
 • pokażemy nowe, autorskie rozwiązania
 • odpowiemy na Wasze pytania

Autorski projekt ekspertów Curulis

Do wszystkich wariantów raportu dołączamy nowoczesną i interaktywną Analizę Porównawczą z metodologią dla każdej JST.

Analiza Porównawcza została opracowana w celu obiektywnej oceny realizacji strategii i planów w jednostce. W tym celu stworzono model, który pozwala zaprezentować wybraną gminę na tle innych jednostek samorządu terytorialnego, charakteryzujących się podobnymi uwarunkowaniami i potencjałem rozwojowym. Punkt odniesienia dla wybranej gminy stanowi tzw. grupa funkcjonalna (porównawcza), której skład wydzielono na podstawie opracowania zrealizowanego w Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk.

Zapewniamy

Zakres merytoryczny raportu

Krótki wstęp zawiera opis istoty raportu o stanie gminy oraz list od wójta, burmistrza lub prezydenta. Następnie przedstawione są podstawowe informacje charakteryzujące gminę, takie jak liczba mieszkańców, powierzchnia, czy wielkość budżetu.

  Podrozdziały:
 1. Położenie i podstawowe parametry
 2. Demografia
  • Samorząd:
  • Realizacja uchwał Rady Gminy
  • Zarządzenia Wójta / Burmistrza / Prezydenta
 3. Gminne jednostki organizacyjne

Lista kluczowych dokumentów o charakterze strategicznym lub programowym z linkami do poszczególnych plików zamieszczonych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz opisem działań podjętych w celu ich realizacji.

Sytuacji lokalnych finansów zawsze należy się szczególna uwaga. Przedstawienie najważniejszych źródeł dochodów oraz kierunków wydatków jest wzbogacone o ocenę kondycji finansowej gminy. Taki sposób prezentacji w znaczący sposób ułatwia zrozumienie zawiłych kwestii podziału dochodów i wydatków na działy, rozdziały oraz paragrafy.

  Podrozdziały:
 1. Kondycja finansowa Gminy – analiza wskaźnika (w perspektywie od 2018 r.)
 2. Dochody i baza podatkowa
 3. Dotacje i środki zewnętrzne
 4. Kierunki wydatków

Istotna część wykonywania zadań własnych dotyczy realizacji usług użyteczności publicznej w obszarach takich jak infrastruktura drogowa, gospodarka wodociągowo-kanalizacyjna, odbiór odpadów czy ciepłownictwo. Rosnące oczekiwania mieszkańców sprawiają, że wskazane obszary generują znaczne nakłady finansowe i organizacyjne. Z tego względu stanowią one ważną część działalności samorządu, którą należy podsumować w opracowywanym raporcie.

  Podrozdziały:
 1. Odpady
 2. Transport i komunikacja
 3. Woda i ścieki
 4. Ceny usług komunalnych

Niewątpliwie jeden z kluczowych obszarów zarządzania gminą. W wielu samorządach to właśnie edukacja jest zadaniem realizowanym dla największej liczby osób. Dlatego, mając na uwadze dobro najmłodszych mieszkańców gminy, dziedzina ta wymaga poświęcenia jej szczególnej uwagi i troski, co powinno ułatwić powiązanie znacznych nakładów finansowych z wynikami kształcenia.

  Podrozdziały:
 1. Edukacja w liczbach
 2. Budżet oświatowy
 3. Aktywność szkół i sukcesy uczniów

Działania na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców gminy, a także zapewnienia im szeroko rozumianego wsparcia społecznego, wymagają nieustannego wysiłku wielu osób. Ich zaangażowanie oraz nakład pracy stanowią ważną część funkcjonowania samorządu, która każdego roku powinna być podsumowana w ramach raportu o stanie gminy.

  Podrozdziały:
 1. Pomoc społeczna w liczbach
 2. Działalność placówek wsparcia
 3. Profilaktyka zdrowotna

Niewątpliwie przedsiębiorczość mieszkańców pozytywnie wpływa na lokalny rozwój. Z tego względu każdy samorząd powinien zadbać o możliwie najkorzystniejsze warunki do rozwoju biznesu. W szczególności mogą one polegać na wdrożeniu rozwiązań pobudzających aktywność gospodarczą i rynek pracy, a także tworzących warunki zachęcające do zrealizowania nowych zamierzeń inwestycyjnych.

  Podrozdziały:
 1. Lokalna przedsiębiorczość
 2. Zarządzanie przestrzenią i budownictwo

Żeby przedstawić wiarygodny raport o stanie gminy, powinno się korzystać z danych i porównań. Najlepszym punktem odniesienia są jednostki samorządu terytorialnego o podobnych uwarunkowaniach rozwoju. Wykorzystanie Banku Danych Lokalnych oraz szerokiego zakresu danych zawartych w sprawozdaniach budżetowych pozwala na zbudowanie wiarygodnego modelu oceny stanu gminy w danym roku, a także określenia tempa jej rozwoju. Niniejsza część stanowi kluczowy element każdego raportu o stanie gminy, ponieważ na jej podstawie z łatwością można określić silne i słabe strony jednostki samorządu terytorialnego. Dzięki temu można w niepodważalny sposób zaprezentować efekty poszczególnych działań podejmowanych w całym poprzednim roku.

  Podrozdziały:
 1. Grupa porównawcza i metodologia
 2. Ocena ogólna
 3. Mieszkańcy
 4. Budżet
 5. Infrastruktura i gospodarka komunalna
 6. Edukacja
 7. Zdrowie, pomoc społeczna i wsparcie dla rodzin
 8. Gospodarka

Warianty współpracy

Raport Podstawowy Raport EKO Raport Premium
- 2 letni
Gotowy raport interaktywny dla mieszkańców (jako strona www)
Nowa przyjazna technologia prezentacji danych (interaktywne wykresy i tabele, filmiki)
Raport uwzględniający analizy przestrzenne i czasowe
Zakres merytoryczny zgodny z obligatoryjnymi wymogami wynikającymi z ustawy
Szerokie omówienie działalności samorządu w innych obszarach funkcjonowania (zadania własne)
Ocena sytuacji Gminy na tle gmin o podobnych uwarunkowaniach rozwoju
Komentarz eksperta w zakresie sytuacji Gminy na tle innych JST
Raport dostosowany do wymogów uchwały Rady (jeśli dotyczy)
Raport spełniający wymogi WCAG
Przygotowanie raportu na podstawie dokumentów i sprawozdań JST (minimalizacja udziału JST w pozyskiwanie danych do raportu)
Wzór zarządzenia, uchwały, zgłoszenia do udziału w debacie
Gotowy raport do wydruku i przedłożenia radzie (format .pdf)
Gotowa prezentacja raportu na sesję absolutoryjną (format .pptx) wraz z konsultacją przygotowującą
Dedykowany opiekun Klienta
Prezentacja raportu na sesji i udział w debacie w wersji on-line
Cena bazowa (netto) 12 500 17 900 29 900
(za 2 lata)

Wykonawcy raportu

Za metodologię oraz prezentowanie wyników raportu odpowiadają nasi eksperci

Referencje

Zapoznaj się z referencjami po współpracy w ramach raportów z 2019 i 2020 roku.

Zostaw numer telefonu, oddzwonimy do Ciebie i niezobowiązująco porozmawiamy o raporcie dla Twojej JST!

Zostaw kontakt