Raport o stanie Gminy

Obiektywny i profesjonalny raport dla Twojej Gminy

Nie zwlekaj!
Do 31 maja pozostało:

129dni 8h 39m 21s

Pytania? 664 422 135

Szczegóły oferty

Przygotowany przez zespół naszych ekspertów raport o stanie gminy stanowi kompletny dokument, ukazujący kondycję jednostki w najważniejszych obszarach działalności.

Oferta jest skierowana do wszystkich Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów, którzy chcą rzetelnie przedstawić sytuację gminy radnym i mieszkańcom przy zachowaniu wszystkich obowiązków ustawowych.

Raport o stanie gminy

Zapewniamy

Zakres oferty

 • Kolejność prac podczas realizacji raportu:
  1. 1. Ocena stanu gminy na początek 2018 r.
  2. 2. Przeprowadzenie konsultacji z Wójtem/Burmistrzem/Prezydentem, odpowiednimi wydziałami urzędu i jednostkami organizacyjnymi
  3. 3. Przygotowanie raportu
  4. 4. Konsultacje nt. raportu, sposobu jego przedstawienia i debaty
  5. 5. Przygotowanie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem oraz nadzór nad procedurą uchwalenia wotum zaufania
 • Podczas współpracy klient otrzymuje:
  1. 1. Raport o stanie gminy
  2. 2. Procedurę pracy nad rozpatrywaniem raportu i uchwaleniem wotum zaufania
  3. 3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania z uzasadnieniem
  4. 4. Prezentację służącą przedstawieniu raportu podczas sesji Rady Gminy (Miasta)
  5. 5. Konsultacje merytoryczne w trakcie prac (2, 3 lub 5 - w zalezności od kolejnych wariantów)

Warianty współpracy

Podstawowy Rozszerzony Ekspercki
1. Podstawowe informacje o gminie
Podstawa prawna
Informacja o Wójcie/Burmistrzu/Prezydencie
Zadania Wójta/Burmistrza/Prezydenta
2. Stan gminy na początku 2018 r.
Ocena sytuacji demograficznej
Gospodarka lokalna
Stan oświaty
Sytuacja społeczna
Kondycja finansowa
Infrastruktura techniczna
Gospodarka komunalna
Stan zagospodarowania przestrzennego
Ocena stanu gminy na tle JST z grupy porównawczej
3. Działalność Wójta/Burmistrza/Prezydenta w 2018 r.
Realizacja lokalnych polityk, programów i strategii
Wykonywanie uchwał rady gminy
Realizacja budżetu obywatelskiego
Wykonywanie zadań własnych
Oświata
Pomoc społeczna
Infrastruktura drogowa
Gospodarka wodociągowa i kanalizacyjna
Utrzymanie czystości i system odbioru odpadów
Zagospodarowanie przestrzenne
Wspieranie przedsiębiorczości
Transport publiczny
Sport i turystyka
Ochrona zdrowia
Gospodarka mieszkaniowa
Rewitalizacja
Ochrona środowiska
Kultura i dziedzictwo narodowe
Bezpieczeństwo publiczne
Gospodarka nieruchomościami i zarządzanie majątkiem
Udział w związkach i stowarzyszeniach
Organizacja urzędu i zarządzanie samorządowe
Współpraca międzynarodowa
Organizacja i prowadzenie jednostek nadzorowanych
4. Stan gminy na koniec 2018 r.
Ocena sytuacji demograficznej
Gospodarka lokalna
Stan oświaty
Sytuacja społeczna
Kondycja finansowa
Infrastruktura techniczna
Gospodarka komunalna
Stan zagospodarowania przestrzennego
Ocena stanu gminy na tle JST z grupy porównawczej
Cena bazowa (netto) 13 800 19 500 29 200

Korzyści

 • Niezależne i obiektywne przedstawienie sytuacji gminy
 • Wykorzystanie raportu do promocji gminy
 • Wytypowanie kierunków i celów strategicznych na kolejne lata działalności
 • Wysoka wiarygodność dokumentu poparta wieloletnim doświadczeniem analityków w pracy z samorządem
 • Gwarancja zachowania wszystkich obowiązków ustawowych i terminowego opracowania raportu
 • Brak potrzeby angażowania dodatkowych pracowników urzędu

Wykonawcy raportu

Hubert Goska

Hubert Goska

Główny ekonomista

Absolwent ekonomii i prawa. Ekspert ZMP, ZPP oraz NIST. Koordynator projektów i analiz związanych z finansowaniem inwestycji komunalnych, obsługą bankową, emisją obligacji oraz komercjalizacją sektora komunalnego - dla największych JST w kraju oraz dla sektora rządowego.

Ryszard Grobelny

Ryszard Grobelny

Ekonomista

Specjalista w zarządzaniu i restrukturyzacji administracji publicznej. 16 lat pełnił funkcję Prezydenta Poznania, 12 lat - prezesa ZMP. Specjalista w zakresie finansów komunalnych: planowania i zarządzania budżetem, podatków i opłat lokalnych.

Iwona Nowacka

Iwona Nowacka

Ekonomista, Analityk

Absolwentka ekonomii i gospodarki przestrzennej. Specjalista w zakresie wdrażania kodeksu i opłaty reklamowej. Odpowiada za opracowanie dokumentów na każdym etapie wdrażania kodeksu krajobrazowego i opłaty reklamowej. Autorka analiz związanych z oceną finansową JST oraz spółek komunalnych.

Zaufali nam

Zadzwoń i dopytaj o szczegóły

664 422 135

Kontakt bezpośredni na temat raportu

Curulis Sp. z o.o.
Pl. Wiosny Ludów 2
61-831 Poznań
Email: biuro@curulis.pl