W przypadku problemów ze spełnieniem wskaźników z art. 242-244 UoFP samorząd powinien opracować program postępowania naprawczego. Doradzaliśmy i pomogliśmy w ponad połowie postępowań naprawczych w kraju, wiele z nich kończąc otrzymaniem pożyczki z budżetu państwa.

Dla kogo?

Przygotowanie i ścisła realizacja PPN to jedyna droga na wyjście z trudnej sytuacji finansowej dla wielu JST, które popadły w kłopoty ze spełnianiem wskaźników z art. 242 (równowaga bieżąca) oraz art. 243 (obsługa zadłużenia) ustawy o finansach publicznych.

Czego mogą Państwo oczekiwać?

W ramach podejmowanej współpracy zajmujemy się wszystkimi czynnościami niezbędnymi w celu uzyskania pozytywnej opinii do programu naprawczego oraz ewentualnego pozyskania pożyczki z budżetu państwa. Przykładowy zakres współpracy obejmuje:
 • Opracowanie programu postępowania naprawczego zgodnie z art. 240a uofp, w tym:
  • analiza finansów JST oraz określenie przyczyn zagrożenia realizacji zadań publicznych;
  • zaproponowanie indywidualnego planu działań naprawczych, wraz z harmonogramem ich wprowadzania;
  • określenie przewidywanych efektów finansowych zalecanych decyzji oraz wyjaśnienie metodologii przeprowadzonych obliczeń;
 • Przedstawienie obecnej sytuacji oraz kierunków działań Zarządowi i/lub Radzie;
 • Opracowanie projektu uchwały w sprawie programu postępowania naprawczego wraz z uzasadnieniem i załącznikami;
 • Konsultacje z Regionalną Izbą Obrachunkową prowadzące do uzyskania pozytywnej opinii dla programu postępowania naprawczego;
 • Pomoc w ograniczeniu problemów związanych z wdrożeniem programu postępowania naprawczego (m. in. dokończenie rozpoczętych inwestycji);
 • Przygotowanie pełnej dokumentacji na potrzeby procesu uzyskania pożyczki z budżetu państwa w myśl art. 224 ustawy o finansach publicznych;
 • Udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na każdym etapie rozpatrywania wniosku o pożyczkę.

Kontakt ekspercki

Aleksandra Hochenzy

Aleksandra Hochenzy

Kierownik dz. ekonomicznego
61 880 11 10 (nowy nr)
a.hochenzy@curulis.pl

Referencje

Zapytaj o szczegóły

Zapytaj o wycenę potencjalnej współpracy.

Nie czekaj, wstępną odpowiedź na swoje pytania możesz uzyskać od razu. Skorzystaj z wbudowanego chata (kliknij "Skontaktuj się!").