Aby pozyskać środki europejskie władze lokalne muszą posiadać fundusze na wkład własny. Dla wielu samorządów oznacza to przymus zaciągania kredytów co może nie być łatwe, szczególnie z powodu dokładanych zadań ustawowych, których koszty stale rosną. Drogą wyjścia jest stworzenie realnego planu oszczędnościowego.

Dla kogo?

Dla władz tych jednostek, które dostrzegają zbyt wysokie koszty funkcjonowania samorządu, szczególnie w zakresie oświaty, obsługi długu, działalności urzędu oraz zaopatrywania w wodę i odprowadzania ścieków.

Czego mogą Państwo oczekiwać?

W ramach podejmowanej współpracy, przy planie oszczędnościowym otrzymają Państwo:
  • kompleksową analizę finansów jednostki pod kątem oszczędności;
  • wskazanie obszarów i działań poprawiających wynik bieżący budżetu;
  • opracowanie harmonogramu zwiększenia możliwości finansowych;
  • określenie przyszłych efektów finansowych;
  • wytypowanie potencjalnych źródeł pozyskania środków europejskich.

Jakie korzyści niesie ze sobą wprowadzenie planu oszczędnościowego?

Chcąc wyjść naprzeciw przyszłym potrzebom oferujemy współpracę, której efektem będzie plan oszczędnościowy zwiększający możliwości finansowe samorządu. Zaplanowane działania zagwarantują swobodę w zakresie korzystania ze źródeł zwrotnych. W ramach dalszej współpracy oferujemy również doradztwo prawne i ekonomiczne w zakresie bezpiecznego zadłużenia.

Kontakt ekspercki

Aleksandra Hochenzy

Aleksandra Hochenzy

Kierownik dz. ekonomicznego
61 880 11 10 (nowy nr)
a.hochenzy@curulis.pl

Referencje

Zapytaj o szczegóły

Zapytaj o wycenę potencjalnej współpracy.

Nie czekaj, wstępną odpowiedź na swoje pytania możesz uzyskać od razu. Skorzystaj z wbudowanego chata (kliknij "Skontaktuj się!").