Współpraca przy partnerstwie publiczno-prywatnym obejmuje najczęściej dwa etapy - pierwszy to opracowanie analizy przedrealizacyjnej a drugi to przeprowadzenie postępowania na wybór partnera prywatnego. Pomagamy w obu tematach.

Dla kogo?

Dla jednostek samorządu terytorialnego, urzędów centralnych i spółek komunalnych, które planują bądź rozważają skorzystanie ze współpracy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

W czym pomagamy przy projektach PPP?

Prowadzona współpraca obejmuje najczęściej 2 etapy:
 • Opracowanie analizy przedrealizacyjnej, określającej:
  • podział zadań i ryzyk związanych z przedsięwzięciem pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym;
  • terminy i wysokość przewidywanych płatności innych świadczeń podmiotu publicznego (jeśli są planowane);
  • podział dochodów pochodzących z przedsięwzięcia pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym;
  • stosunek wkładu własnego podmiotu publicznego do wkładu partnera prywatnego;
  • efektywność realizacji przedsięwzięcia w tym efektywność wykorzystania składników majątkowych;
  • kryteria odnoszące się bezpośrednio do przedmiotu przedsięwzięcia, w szczególności: jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, poziom oferowanych technologii, koszt utrzymania, serwis.
 • Przeprowadzenie procedury wyboru partnera prywatnego:
  • rekomendowanie i uzgodnienie szczegółów trybu przeprowadzenia postępowania na wybór partnera prywatnego;
  • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia wyboru partnera prywatnego;
  • doradztwo w postępowaniu na wybór partnera prywatnego i udział w roli eksperta do dnia podpisania umowy z partnerem prywatnym.

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) polega na nawiązaniu współpracy między jednostką samorządu terytorialnego a sektorem prywatnym. Ma ona na celu realizację wspólnego przedsięwzięcia, w którego trakcie gmina (lub inna JST) oraz sektor prywatny nie tylko dzielą się osiągniętym zyskiem z inwestycji, ale także razem ponoszą odpowiedzialność za podejmowaną działalność. Zasady wraz z trybem prowadzenia współpracy podmiotów sektora publicznego reguluje ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1834).

Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP) precyzyjnie określa priorytety, które mogą zostać objęte tego rodzaju sposobem finansowania. Inwestycją tego typu może być zaprojektowanie bądź realizacja przedsięwzięcia w wykonaniu zadania publicznego, a także świadczenie usług publicznych przez czas dłuższy niż trzy lata (jeśli obejmuje utrzymanie lub zarządzanie niezbędnym do tego celu składnikiem majątkowym, eksploatację oraz działania na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego). Jeszcze jednym rodzajem inwestycji według ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym może być przedsięwzięcie naukowe, promocyjne, pilotażowe lub edukacyjne, wspierające realizację zadań przeznaczonych dla sektora publicznego.

Kontakt ekspercki

Hubert Goska

Hubert Goska

Główny ekonomista
61 880 11 10 (nowy nr)
h.goska@curulis.pl

Przykłady współpracy

Budowa urzędu

Budowa nowego urzędu

Miasto Leszno
Termomodernizacja budynków

Termomodernizacja

Gmina Nysa
Budowa kortów tenisowych

Korty tenisowe w PPP

Gmina Tarnowo Podgórne

Zapytaj o szczegóły

Zapytaj o wycenę potencjalnej współpracy.

Nie czekaj, wstępną odpowiedź na swoje pytania możesz uzyskać od razu. Skorzystaj z wbudowanego chata (kliknij "Skontaktuj się!").