Współpraca przy partnerstwie publiczno-prywatnym obejmuje najczęściej dwa etapy - pierwszy to opracowanie analizy przedrealizacyjnej a drugi to przeprowadzenie postępowania na wybór partnera prywatnego. Pomagamy w obu tematach.

Dla kogo?

Dla jednostek samorządu terytorialnego, urzędów centralnych i spółek komunalnych, które planują bądź rozważają skorzystanie ze współpracy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

W czym pomagamy przy projektach PPP?

Prowadzona współpraca obejmuje najczęściej 2 etapy:
 • Opracowanie analizy przedrealizacyjnej, określającej:
  • podział zadań i ryzyk związanych z przedsięwzięciem pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym;
  • terminy i wysokość przewidywanych płatności innych świadczeń podmiotu publicznego (jeśli są planowane);
  • podział dochodów pochodzących z przedsięwzięcia pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym;
  • stosunek wkładu własnego podmiotu publicznego do wkładu partnera prywatnego;
  • efektywność realizacji przedsięwzięcia w tym efektywność wykorzystania składników majątkowych;
  • kryteria odnoszące się bezpośrednio do przedmiotu przedsięwzięcia, w szczególności: jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, poziom oferowanych technologii, koszt utrzymania, serwis.
 • Przeprowadzenie procedury wyboru partnera prywatnego:
  • rekomendowanie i uzgodnienie szczegółów trybu przeprowadzenia postępowania na wybór partnera prywatnego;
  • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia wyboru partnera prywatnego;
  • doradztwo w postępowaniu na wybór partnera prywatnego i udział w roli eksperta do dnia podpisania umowy z partnerem prywatnym.

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) polega na nawiązaniu współpracy między jednostką samorządu terytorialnego a sektorem prywatnym. Ma ona na celu realizację wspólnego przedsięwzięcia, w którego trakcie gmina (lub inna JST) oraz sektor prywatny nie tylko dzielą się osiągniętym zyskiem z inwestycji, ale także razem ponoszą odpowiedzialność za podejmowaną działalność. Zasady wraz z trybem prowadzenia współpracy podmiotów sektora publicznego reguluje ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1834).

Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP) precyzyjnie określa priorytety, które mogą zostać objęte tego rodzaju sposobem finansowania. Inwestycją tego typu może być zaprojektowanie bądź realizacja przedsięwzięcia w wykonaniu zadania publicznego, a także świadczenie usług publicznych przez czas dłuższy niż trzy lata (jeśli obejmuje utrzymanie lub zarządzanie niezbędnym do tego celu składnikiem majątkowym, eksploatację oraz działania na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego). Jeszcze jednym rodzajem inwestycji według ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym może być przedsięwzięcie naukowe, promocyjne, pilotażowe lub edukacyjne, wspierające realizację zadań przeznaczonych dla sektora publicznego.

Kontakt ekspercki

Hubert Goska

Hubert Goska

Główny ekonomista
61 626 26 41
h.goska@curulis.pl

Przykłady współpracy

Budowa urzędu

Budowa nowego urzędu

Miasto Leszno
Termomodernizacja budynków

Termomodernizacja

Gmina Nysa
Budowa kortów tenisowych

Korty tenisowe w PPP

Gmina Tarnowo Podgórne

Zapytaj o szczegóły

Zapytaj o wycenę potencjalnej współpracy.

Nie czekaj, wstępną odpowiedź na swoje pytania możesz uzyskać od razu. Skorzystaj z wbudowanego chata (kliknij "Skontaktuj się!").