Pomoc przy codziennym opracowywaniu WPF (projekt, uchwała, zmiany) to ogromna oszczędność czasu dla skarbników i pracowników wydziałów finansowych.

Dla kogo?

Współpraca skierowana jest do skarbników oraz pracowników wydziałów finansowych, którzy chcą zaoszczędzić czas w trakcie tworzenia projektu budżetu i później w czasie roku budżetowego.

Czego mogą Państwo oczekiwać?

W ramach współpracy całkowicie przejmujemy ciężar tworzenia i realizacji WPF:
  • kompleksowe opracowanie WPF — spełniające wymogi MF i konkretnej RIO, na którą składa się przygotowanie uchwały oraz wszelkich niezbędnych załączników,
  • aktualizację WPF — np. przy uchwalaniu projektu budżetu na kolejny rok,
  • aplikację do tworzenia wieloletnich prognoz finansowych — wspomagającą i usprawniającą pracę przy każdym etapie tworzenia WPF, współpracującą z systemem BeSTi@,
  • doradztwo przy opracowaniu WPF — w zakresie określonym przez zainteresowaną stronę.

Gwarantujemy otrzymanie pozytywnej opinii na wykonane przez nas prognozy. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w procesie uchwalania, na bieżąco składamy wyjaśnienia do przyjętych rozwiązań oraz pozostajemy w stałym kontakcie z pracownikami jednostki. Chętnie bierzemy udział w posiedzeniach Rad, na których udzielamy szczegółowych informacji na temat wykonanego dokumentu.

Wykonaliśmy kilkadziesiąt pełnych analiz wraz z przygotowaniem uchwały z załącznikami. Ponadto służymy konsultacjami w zakresie WPF dla ponad 100 jednostek samorządu terytorialnego.

Jednym z instrumentów zarządzania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego jest tzw. wieloletnia prognoza finansowa (WPF). Obejmuje ona prognozę pozycji budżetowych w kategoriach:

  • bieżące dochody oraz wydatki budżetu,
  • majątkowe dochody oraz wydatki budżetu,
  • wynik budżetu wraz ze wskazaniem przeznaczenia nadwyżki lub metody finansowania jego deficytu,
  • rozchody i przychody budżetu, ze szczególnym uwzględnieniem długu zaciągniętego lub planowanego do zaciągnięcia.

Jednym z ważniejszych elementów wieloletniej prognozy finansowej jest także suma długu jednostki samorządu terytorialnego wraz z określeniem sposobu sfinansowania jego spłaty. Zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, do WPF dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

Wieloletnia prognoza finansowa powinna obejmować okres roku budżetowego oraz przynajmniej trzech kolejnych lat. Prognozę kwoty długu sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania finansowe. Dokładny wzór WPF jednostki samorządu terytorialnego oraz załączników do niej został określony przez Ministra Finansów w Rozporządzeniu z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Kontakt ekspercki

Marzena Hoffmann

Marzena Hoffmann

Opieka WPF
61 880 11 10 (nowy nr)
m.hoffmann@curulis.pl

Referencje

Zapytaj o szczegóły

Zapytaj o wycenę potencjalnej współpracy.

Nie czekaj, wstępną odpowiedź na swoje pytania możesz uzyskać od razu. Skorzystaj z wbudowanego chata (kliknij "Skontaktuj się!").