Obligacje przychodowe to idealna alternatywa dla JST, które planują dużą inwestycję lecz wskaźnik z art. 243 uofp nie pozwala na sfinansowanie jej tradycyjnym kredytem czy obligacjami.

Jako jedni z niewielu mamy doświadczenie w emisji obligacji przychodowych! Przeprowadziliśmy jedną z zaledwie czterech procedur zrealizowanych z sukcesem przez JST.
Zainteresowanym polecamy artykuł naszego eksperta - Mateusza Klupczyńskiego: Obligacje przychodowe, a indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań (źródło: Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu).

Dla kogo?

Obligacje przychodowe to idealny instrument dla tych jednostek samorządu terytorialnego, które:
 • zamierzają wykonać inwestycję, która będzie przynosić przychód a minimalne jej koszty to 10 mln złotych;
 • planują tak dużą inwestycję lecz wskaźnik z art. 243 uofp nie pozwala na dodatkowe zadłużenie;
 • nie chcą prowadzić projektu w ramach PPP (bez względu na przyczyny).

Czego mogą Państwo oczekiwać?

W ramach współpracy całkowicie przejmujemy ciężar zabiegania o pozyskanie środków. Efekty usługi mogą być następujące:
 • Opracowanie analizy zdolności kredytowej:
  • wyznaczenie wysokości emisji obligacji przychodowych;
  • wyznaczenie bezpiecznych granic zadłużenia;
  • wyznaczenie optymalnego ekonomicznie okresu spłaty zobowiązania;
  • analiza wpływu na wskaźnik z art. 243 ustawy o finansach publicznych;
 • Przygotowanie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji przychodowych;
 • Przeprowadzenie spotkań z przedstawicielami organu stanowiącego bądź nadzorczego wraz z prezentacją założeń programu emisji oraz wyjaśnieniem całego procesu;
 • Sporządzenie wniosku o opinię RIO;
 • Organizacja konkursu (sporządzenie SIWZ) lub przeprowadzenie negocjacji - zaproszenie potencjalnych agentów emisji obligacji przychodowych, prowadzenie postępowania, udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień;
 • Opiniowanie ofert, opracowanie protokołów, wybór agenta emisji obligacji przychodowych;
 • Opiniowanie umowy z agentem emisji.

Dlaczego warto wybrać obligacje przychodowe?

 • Obligacje przychodowe nie wliczają się do wskaźnika obsługi zadłużenia!
 • Pozwalają na finansowanie projektów inwestycyjnych z przyszłych dodatkowych przychodów uzyskanych w konsekwencji przeprowadzonej inwestycji!
 • Nie stosuje się przy nich Prawa Zamówień Publicznych!
 • Mają niski koszt pozyskania kapitału! (możliwe wynegocjowanie marży w granicach 1%!)

Kontakt ekspercki

Hubert Goska

Hubert Goska

Główny ekonomista
61 880 11 10 (nowy nr)
h.goska@curulis.pl

Referencje

Zapytaj o szczegóły

Zapytaj o wycenę potencjalnej współpracy.

Nie czekaj, wstępną odpowiedź na swoje pytania możesz uzyskać od razu. Skorzystaj z wbudowanego chata (kliknij "Skontaktuj się!").