Obligacje komunalne emitowane przez JST i spółki komunalne to znakomita alternatywa dla tradycyjnego kredytu. W wielu przypadkach obligacje komunalne są szybszą i bardziej elastyczną forma pozyskania kapitału.

Dla kogo?

Współpraca w celu wyemitowania obligacji komunalnych skierowana jest do osób zarządzających JST oraz spółkami komunalnymi (Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci, Starości, Marszałkowie, Prezesi Zarządów, Skarbnicy, Księgowi).

Czego mogą Państwo oczekiwać?

W ramach współpracy całkowicie przejmujemy ciężar zabiegania o pozyskanie środków. Efekty usługi mogą być następujące:
 • Opracowanie analizy zdolności kredytowej:
  • wyznaczenie wysokości emisji obligacji komunalnych;
  • wyznaczenie bezpiecznych granic zadłużenia;
  • wyznaczenie optymalnego ekonomicznie okresu spłaty zobowiązania;
  • analiza wrażliwości wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych;
 • Przygotowanie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych;
 • Przeprowadzenie spotkań z przedstawicielami organu stanowiącego bądź nadzorczego wraz z prezentacją założeń programu emisji oraz wyjaśnieniem całego procesu;
 • Sporządzenie wniosku o opinię RIO;
 • Organizacja konkursu (sporządzenie SIWZ) lub przeprowadzenie negocjacji - zaproszenie potencjalnych agentów emisji obligacji komunalnych, prowadzenie postępowania, udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień;
 • Opiniowanie ofert, opracowanie protokołów, wybór agenta emisji;
 • Opiniowanie umowy z agentem emisji.

Kontakt ekspercki

Hubert Goska

Hubert Goska

Główny ekonomista
61 626 26 41
h.goska@curulis.pl

Referencje

Zapytaj o szczegóły

Zapytaj o wycenę potencjalnej współpracy.

Nie czekaj, wstępną odpowiedź na swoje pytania możesz uzyskać od razu. Skorzystaj z wbudowanego chata (kliknij "Skontaktuj się!").