Obligacje komunalne emitowane przez JST i spółki komunalne to znakomita alternatywa dla tradycyjnego kredytu. W wielu przypadkach obligacje komunalne są szybszą i bardziej elastyczną forma pozyskania kapitału.

Dla kogo?

Współpraca w celu wyemitowania obligacji komunalnych skierowana jest do osób zarządzających JST oraz spółkami komunalnymi (Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci, Starości, Marszałkowie, Prezesi Zarządów, Skarbnicy, Księgowi).

Czego mogą Państwo oczekiwać?

W ramach współpracy całkowicie przejmujemy ciężar zabiegania o pozyskanie środków. Efekty usługi mogą być następujące:
 • Opracowanie analizy zdolności kredytowej:
  • wyznaczenie wysokości emisji obligacji komunalnych;
  • wyznaczenie bezpiecznych granic zadłużenia;
  • wyznaczenie optymalnego ekonomicznie okresu spłaty zobowiązania;
  • analiza wrażliwości wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych;
 • Przygotowanie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych;
 • Przeprowadzenie spotkań z przedstawicielami organu stanowiącego bądź nadzorczego wraz z prezentacją założeń programu emisji oraz wyjaśnieniem całego procesu;
 • Sporządzenie wniosku o opinię RIO;
 • Organizacja konkursu (sporządzenie SIWZ) lub przeprowadzenie negocjacji - zaproszenie potencjalnych agentów emisji obligacji komunalnych, prowadzenie postępowania, udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień;
 • Opiniowanie ofert, opracowanie protokołów, wybór agenta emisji;
 • Opiniowanie umowy z agentem emisji.

Obligacje komunalne mogą stanowić jeden ze sposobów na uzyskanie dodatkowych środków finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego. Obligacje komunalne to doskonała alternatywa wobec kredytu bankowego, nic więc dziwnego, że na taki sposób finansowania przedsięwzięć decyduje się coraz większa liczba samorządów. Otrzymane w ten sposób środki można wykorzystać np. jako wkład w inwestycję współfinansowaną ze środków unijnych lub też na spłatę zadłużenia.

Dzięki emisji obligacji komunalnych gminy, powiaty oraz województwa mogą pozyskiwać kapitał bezpośrednio na rynku, a następnie wykorzystać go między innymi na realizację zadań, które nie znajdują pokrycia finansowego w dochodach.

Zdolność do emisji obligacji komunalnych została przyznana samorządom w art. 82 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, natomiast precyzyjnie sformułowana we właściwych przepisach ustrojowych (ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o samorządzie powiatowym, ustawa o samorządzie województwa).

Kontakt ekspercki

Aleksandra Hochenzy

Aleksandra Hochenzy

Kierownik dz. ekonomicznego
61 626 26 41
a.hochenzy@curulis.pl

Referencje

Zapytaj o szczegóły

Zapytaj o wycenę potencjalnej współpracy.

Nie czekaj, wstępną odpowiedź na swoje pytania możesz uzyskać od razu. Skorzystaj z wbudowanego chata (kliknij "Skontaktuj się!").