Gminy wreszcie mogą wpływać na wygląd otoczenia. W tym celu niezbędne jest opracowanie i uchwalenie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Podstawę do takich działań stanowi tzw. ustawa krajobrazowa.

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (zwana ustawą krajobrazową) daje samorządom narzędzie pozwalające uregulować lokalny krajobraz. Ponadto nowe przepisy przewidują możliwość wprowadzenia opłaty reklamowej, co dodatkowo umożliwi zwiększenie dochodów budżetu Gminy.

Prawidłowe opracowanie kodeksu reklamowego jest niezwykle istotne, ponieważ na tej podstawie władze samorządowe będą wywierały realny wpływ na krajobraz, a także pozwolą na zdynamizowanie tempa uzyskiwania pożądanych zmian i polepszenie warunków życia mieszkańców Gminy.

Współpraca w ramach wdrażania kodeksu reklamowego i opłaty reklamowej

Współpracę w ramach wdrażania kodeksu reklamowego i opłaty reklamowej podejmujemy w ramach konsorcjum ze specjalistami z Poznańskiej Grupy Konsultingowej. Nasza praca polega na przejęciu całych prac związanych z uchwaleniem regulaminu sytuowania reklam i opłaty reklamowej. Składa się na to m.in.:

  • przeprowadzenie wstępnego rozpoznania specyfiki Gminy pod kątem wdrożenia możliwych rozwiązań z zakresu ładu reklamowego;
  • przeprowadzenie badania natężenia reklam wraz z mapowaniem;
  • badanie oczekiwań mieszkańców Gminy;
  • przygotowanie indywidualnych propozycji dotyczących zasad umieszczania reklam;
  • sporządzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń;
  • usługi doradcze podczas procesu uzgodnień i wsparcie w trakcie konsultacji projektu uchwały;
  • oszacowanie skutków finansowych wdrożenia opłaty reklamowej;
  • przygotowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty reklamowej wraz z uzasadnieniem;
  • prezentacja opracowanych dokumentów przed Radnymi.

Nasze doświadczenie podpowiada, że przy opracowaniu zasad i wprowadzaniu opłaty reklamowej często pojawiają się pytania i wątpliwości. Proponujemy wsparcie w tych procesach. Kompleksowe podejście łączące aspekty prawne, planistyczne i finansowe (posiadamy zespół złożony z urbanistów, architektów, prawników i ekonomistów) pozwala na zaoszczędzenie czasu i obniżenie kosztów wdrożenia ustawy krajobrazowej.

Zachęcamy do zapoznania się z ciekawym artykułem na temat opłaty reklamowej i przykładów jej wdrażania na świecie: Jak uporać się z chaosem reklamowym?

Kontakt ekspercki

Hubert Goska

Hubert Goska

Główny ekonomista
61 880 11 10 (nowy nr)
h.goska@curulis.pl

Przykłady analiz

Zapytaj o szczegóły

Zapytaj o wycenę potencjalnej współpracy.

Nie czekaj, wstępną odpowiedź na swoje pytania możesz uzyskać od razu. Skorzystaj z wbudowanego chata (kliknij "Skontaktuj się!").