Czynsz komunalny

Zmiana sposobu obliczania czynszu według kryterium dochodowego
Od 21 kwietnia br. (jeszcze 50 dni) powstaje obowiązek badania dochodów najemców. Wykorzystując nowe przepisy, gminy mogą zreformować sposób naliczania czynszów i zyskać dochody na remonty i budowę nowych lokali. Oferujemy kompleksową obsługę zmiany systemu (analizę finansową i pełną obsługę prawną).

Pytania? 664 422 425

Szczegóły oferty

Oferta skierowana jest do gmin oraz jednostek zarządzających gminnym zasobem lokalowym. Przedmiotem oferty jest kompleksowa reforma systemu naliczania czynszów w lokalach komunalnych, dzięki któremu w prosty sposób można zwiększyć przychody, jednocześnie uzależniając płacony przez lokatora czynsz od uzyskiwanych przez niego dochodów.

Dzięki takiemu rozwiązaniu, zyskujemy możliwość pozyskania dodatkowych dochodów z przeznaczeniem np. na remont zasoby lub budowę nowych lokali, a jednocześnie zyskujemy szansę na wprowadzenie sprawiedliwego systemu czynszu o zmiennej wysokości.

Raport o stanie gminy

Zapewniamy

Zakres oferty

 • Podczas współpracy klient otrzymuje:
  1. 1. Analizę stanu obecnego systemu naliczania czynszów
  2. 2. Możliwość zwiększenia przychodów na podstawie analizy wysokości czynszów uzyskiwanych w podobnych gminach
  3. 3. Prognozę zmian przepływów pieniężnych po wprowadzeniu reformy wraz z porównaniem ze stanem obecnym
  4. 4. Prognozę zdolności kredytowej podmiotu (w zależności od formy prawnej danej jednostki) lub zwiększenia nadwyżki operacyjnej
  5. 5. Przygotowanie projektu uchwały lub uchwał rady gminy w celu wprowadzenia zmian
  6. 6. Asystę w trakcie całego procesu zmian uchwały
  7. 7. Doradztwo w zakresie przygotowania polityki informacyjnej dla wprwadzanych zmian
  8. 8. Nadzór nad wdrożeniem zmian w proponowanym zakresie

Korzyści

 • Zwiekszone przychody z czynszów dzięki, którym można sfinansować odkładane remonty lub przyspieszyć proces budowy nowych lokali
 • Większa sprawiedliwość społeczna systemu
 • Zmniejszenie kolejek oczekujących na lokale

Eksperci prowadzący zlecenia

Jarosław Pucek

Jarosław Pucek

Radca prawny

Specjalista z zakresu prawa nieruchomości i procesów inwestycyjnych. Zasiadał w radach nadzorczych spółek publicznych oraz prywatnych wielu branż. Doświadczony samorządowiec, w przeszłości odpowiedzialny za kierowanie poznańskim Zarządem Komunalnych Zasobów Lokalowych, który skutecznie przekształcił w spółkę prawa handlowego.

Ryszard Grobelny

Ryszard Grobelny

Ekonomista

Specjalista w zarządzaniu i restrukturyzacji administracji publicznej. 16 lat pełnił funkcję Prezydenta Poznania, 12 lat - prezesa ZMP. Specjalista w zakresie finansów komunalnych: planowania i zarządzania budżetem, podatków i opłat lokalnych.

Zaufali nam

Zadzwoń i dopytaj o szczegóły

664 422 425

Kontakt bezpośredni na temat czynszu komunalnego

Curulis Sp. z o.o.
Pl. Wiosny Ludów 2
61-831 Poznań
Email: biuro@curulis.pl