Centrum Usług Wspólnych ma służyć racjonalizacji kosztów działalności jednostek organizacyjnych JST oraz lepszej wydajności pracy (w tym łatwiejszej zastępowalności pracowników).

Dla kogo?

Adresatem są praktycznie wszystkie jednostki - te mniejsze, ze względu na możliwość podziału kosztów pomiędzy sąsiednimi samorządami (np. na skutek połączenia obsługi księgowej wszystkich jednostek organizacyjnych) - te większe ze względu na możliwość optymalizacji procesów i kosztów w swojej strukturze.

Czego mogą Państwo oczekiwać?

W ramach współpracy otrzymają Państwo:
 • pisemną analizę (w wersji wydrukowanej oraz elektronicznej), która może składać się z:
  • analizy stanu obecnego, w tym sposobu funkcjonowania działalności finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej w obecnych jednostkach organizacyjnych;
  • analizy wariantowej zawierającej scenariusze prowadzenia działalności w różnych konfiguracjach organizacyjnych Centrum Usług Wspólnych (CUW jako osobna jednostka, CUW w urzędzie, CUW obsługujący wszystkie jednostki lub tylko wybrane);
  • analizy SWOT proponowanych rozwiązań;
  • analizy finansowo-ekonomicznej powołania Centrum Usług Wspólnych i ograniczenia kosztów w istniejących jednostkach organizacyjnych;;
  • rekomendacji modelu docelowego.
 • dokumentację niezbędną do rozpoczęcia działalności Centrum Usług Wspólnych:
  • projekty stosownych uchwał;
  • przygotowanie zmian do istniejącej dokumentacji lub przygotowanie dokumentacji (polityka rachunkowości, statut, regulaminy wewnętrzne).
 • 3 spotkania, w tym pomoc w negocjacjach w zakresie kształtu tworzonego Centrum Usług Wspólnych, przedstawienie rekomendacji przed Radą, spotkanie z pracownikami;
 • pomoc merytoryczną w trakcie współpracy, w tym udzielanie wyjaśnień i doradztwo w zakresie podatków, rachunkwości czy prawa pracy.

Kontakt ekspercki

Aleksandra Hochenzy

Aleksandra Hochenzy

Kierownik dz. ekonomicznego
61 880 11 10 (nowy nr)
a.hochenzy@curulis.pl

Przykłady realizacji

CUW Rawicz

Analiza zasadności

Gmina Rawicz
CUW Tczew

Analiza + powołanie

Gmina m. Tczew
ZEAS Święciechowa

Dostosowanie ZEAS

Gmina Święciechowa

Zapytaj o szczegóły

Zapytaj o wycenę potencjalnej współpracy.

Nie czekaj, wstępną odpowiedź na swoje pytania możesz uzyskać od razu. Skorzystaj z wbudowanego chata (kliknij "Skontaktuj się!").