Organizacja pracy urzędów to spore wyzwanie. Różnica pomiędzy organizacją pracy w sektorze prywatnym a publicznym związana jest m.in. z poczuciem stabilności zatrudnienia. Realizowane zadania są niepotrzebnie wydłużane, procedury skomplikowane, a komunikacja wewnątrz, jak i z klientami pozostawia wiele do życzenia.

Dla kogo?

Diagnoza problemów to połowa sukcesu w drodze usprawniania pracy. Audyt organizacyjny to idealne narzędzie dla tych JST, które chcą zweryfikować jaki jest stan obecny, ale także określić kierunki i rekomendacje zmian na przyszłość.

Czego mogą Państwo oczekiwać?

Poniżej przedstawiamy tylko kilka działań jakie podejmiemy realizując audyt organizacyjny dla urzędu. Nasze działania obejmą m. in.:
  • porównanie aktualnej sytuacji organizacji z wytyczoną misją, celami i strategią jednostki;
  • sprawdzenie efektywności realizowanych działań;
  • weryfikację opisów stanowisk pracy i regulaminu organizacyjnego.

Jakie korzyści przyniesie przeprowadzanie audytu organizacyjnego?

  • rozpoznanie stanu obecnego organizacji;
  • określenie głównych kierunków zmian dla urzędu;
  • rekomendacje usprawnień dla wydziałów, komórek organizacyjnych;
  • poprawa w obszarze procesu komunikacji wewnątrz firmy oraz stylu zarządzania organizacją, a w efekcie jej rozwój.

Kontakt ekspercki

Mateusz Klupczyński

Mateusz Klupczyński

Prezes Zarządu
61 880 11 10 (nowy nr)
m.klupczynski@curulis.pl

Zapytaj o szczegóły

Zapytaj o wycenę potencjalnej współpracy.

Nie czekaj, wstępną odpowiedź na swoje pytania możesz uzyskać od razu. Skorzystaj z wbudowanego chata (kliknij "Skontaktuj się!").