Mateusz Klupczyński

Mateusz Klupczyński

Prezes Zarządu

ekonomista, prawnik, doktorant prawa

Ekspert ZMP oraz NIST. Twórca kilkuset WPF, analiz z zakresu finansów, polityki zadłużenia, przekształceń i restrukturyzacji. Autor publikacji i raportów publikowanych na łamach Wspólnoty, Poradnika Prawnego dla Gmin, Zeszytów naukowych UAM i UE w Poznaniu. Wykładowca na ponad 100 szkoleniach dla JST.

Hubert Goska

Hubert Goska

Główny ekonomista

ekonomista, prawnik, doktorant ekonomii

Ekspert ZMP, ZPP oraz NIST. Koordynator projektów i analiz związanych z finansowaniem inwestycji komunalnych, obsługą bankową, emisją obligacji oraz komercjalizacją sektora komunalnego. Specjalista metod i narzędzi finansowania inwestycji samorządowych oraz produktów bankowych dla JST.

Aleksandra Hochenzy

Aleksandra Hochenzy

Kierownik dz. ekonomicznego

ekonomista

Koordynator projektów i analiz z zakresu oceny zdolności kredytowej, metod finansowania inwestycji i restrukturyzacji zadłużenia. Posiada największe doświadczenie w Polsce w zakresie wdrażania procedur naprawczych. Z sukcesem wsparła JST w procesach ubiegania się o pożyczkę z budżetu państwa, pozyskując, tylko w 2016 r., blisko 140 mln zł ministerialnych środków.

Marzena Hoffmann

Marzena Hoffmann

Specjalista WPF

ekonomista

Autorka kilkuset uchwał w sprawie WPF. Odpowiada za przygotowywanie i zgodność z prawem WPF dla wielomilionowych budżetów. Prowadzi nadzór merytoryczny w zakresie planowania wieloletniego dla największych samorządów w Polsce. Wykładowca na szkoleniach z zakresu WPF.

Iwona Nowacka

Iwona Nowacka

Analityk

ekonomista

Specjalista w zakresie wdrażania kodeksu i opłaty reklamowej. Odpowiada za opracowanie dokumentów na każdym etapie wdrażania kodeksu krajobrazowego i opłaty reklamowej. Autorka analiz związanych z oceną finansową JST oraz spółek komunalnych.

Aleksandra Hochenzy

Jagoda Piotrowska

Analityk

ekonomista

Specjalistka z zakresu statystyki. Współtworzy metodologię badania obciążenia zadaniami pracowników JST. Zajmuje się analizą i poprawnością danych pochodzących z oprogramowania do monitorowania pracowników.

Marzena Hoffmann

Jakub Zieliński

Specjalista WPF

ekonomista, doktorant ekonomii

Doktorant ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Autor publikacji z zakresu finansów samorządu terytorialnego. Naukowo i zawodowo związany z tematyką analizy finansowej JST, WPF oraz obligacji komunalnych.

Dołącz do zespołu!

Zobacz aktualne oferty pracy i dołącz do naszego zespołu.