Projekty z udziałem środków z Unii Europejskiej

CURULIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pn. "Stworzenie innowacyjnego systemu e-bip" w ramach umowy o dofinansowanie zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o numerze UDA-POIG.08.01.00-30-312/13-00, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

Realizacja projektu Curulis opiera się o zastosowanie innowacyjnego podejścia w zakresie konstruowania i udostępniania podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej. E-Bip to platforma internetowa umożliwiająca każdej osobie, nawet o minimalnych umiejętnościach informatycznych, stworzenie systemu rozbudowanych stron internetowych służących powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej. Nowatorskość tej e-usługi polega na zautomatyzowaniu procesu tworzenia Bip-a, przy jednoczesnym zastosowaniu pionierskich rozwiązań informatycznych w zakresie intuicyjnego odpowiadania na zindywidualizowane potrzeby klientów.

Całkowita wartość projektu: 826 100,00 PLN, natomiast przyznana kwota dofinansowania w ramach projektu: 578 270,00 PLN.

dotacja UE
dotacja UE

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Skontaktuj się

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, zadaj je online.

W godzinach pracy biura odpowiadamy błyskawicznie. Skorzystaj z wbudowanego chata (kliknij "Skontaktuj się!").