szkola_dzieci

Program oświatowy dla Miasta Leszno

Oświata i wychowanie - jedne z kluczowych zadań samorządu
Leszno szkoła

Dlaczego program oświatowy?

Zmiany w polityce centralnej są impulsem do zracjonalizowania sieci szkół (np. likwidacja gimnazjów, redukcja tzw. godzin karcianych). W wielu jednostkach występują dysproporcje w zakresie struktury zatrudnienia kadry nauczycielskiej i kosztów finansowania przypadających na jednego ucznia. Leszno charakteryzuje się rozbudowaną strukturą sieci szkół w stosunku do podobnych jednostek

Program oświatowy w efekcie ma doprowadzić do optymalizacji sieci szkół, racjonalizacji finansowania placówek i sprawnego zarządzania kadrą nauczycieli.

Leszno analiza

Jak realizowano usługę?

Stworzenie programu oświatowego rozpoczynamy od rozpoznania obecnej sieci szkół, analizy finansowania placówek i konsultacji. Sporządzamy prognozę demograficzną opracowaną dwoma modelami statystycznymi wraz z przewidywaniami GUS-u, prognozę wysokości subwencji oraz wydatków na oświatę w najbliższych latach.

Swoją uwagę skupiamy wokół sfery wynagrodzeń i organizacji kadry. Przeprowadzamy analizę części wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne, a także przygotowujemy zestawienia organizacyjne oraz kadrowe w wytypowanej grupie porównawczej.

Leszno szkoła

Jakie osiągnięto efekty?

Przygotowaliśmy warianty działań pozwalających na zmniejszenie konsekwencji przewidywanych prognoz demograficznych i finansowych. Zaproponowaliśmy zmiany kadrowe z naciskiem na uwzględnienie potencjału obecnej kadry nauczycielskiej i utrzymaniem wysokiej jakości lokalnej edukacji.

W szerszym aspekcie dzięki programowi uregulowano sytuację budżetową w obszarze oświaty i racjonalnie zagospodarowano środki publiczne na ten cel.

Pomogliśmy w podobnych sprawach

12_grabow
Grabów - Program Oświatowy

Analiza struktury zatrudnienia i organizacji placówek edukacyjnych w Gminie. Efektem są oszczędności i optymalizacja zatrudnienia w szkołach.

„Usługa została opracowana należycie, terminowo i zgodnie z umową...”

T. Pietrzak Wójt Grabowa

13_malanow
Malanów - Analiza finansowa i audyt

Ocena aktualnej sytuacji Gminy. Propozycje gotowych rozwiązań przynoszących realne oszczędności m.in. łączenie jednostek i optymalizacja procesów.

„…zdecydowanie polecamy wsparcie Curulis wszystkim JST, które porzukują solidnego partnera świadczącego usługi doradcze”

S. Prentczyński Wójt Malanowa