finanse rewal

PPN i pożyczka z budżetu państwa dla Rewala

Pozytywna opinia RIO, pomoc w pozyskaniu blisko 102 mln zł
Rewal - Kutry na plaży

Dlaczego pożyczka z budżetu państwa?

Pojawienie się możliwości wykorzystania środków unijnych było głównym motorem do realizacji inwestycji w Gminie Rewal. Spadek koniunktury na rynku nieruchomości w latach 2010-2012 spowodował, że planowane przez Gminę dochody nie zostały jednak zrealizowane. Brak środków na zakończenie rozpoczętych inwestycji pociągnął za sobą konieczność pozyskania innych środków, często drogich i oferowanych przez instytucje spoza sektora bankowego.

Konsekwencją licznych inwestycji stały się problemy finansowe w postaci braku płynności finansowej oraz zadłużenia znacząco przewyższającego możliwości finansowe Gminy. Przełożyło się to jednocześnie na negatywne opinie ze strony RIO oraz utratę wiarygodności kredytowej. W krótkim czasie, pierwsze miejsce zajmowane przez Gminę w rankingu wydatków samorządów na infrastrukturę, zostało zastąpione pierwszym miejscem w rankingu najbardziej zadłużonych gmin w Polsce.

Rewal - park

Jak realizowano usługę?

Aby ubiegać się o pożyczkę z budżetu państwa należało uzyskać wcześniej pozytywną opinię RIO do PPN. Prace nad kształtem programu dla Gminy Rewal rozpoczęliśmy w styczniu 2016 r. Podczas licznych spotkań i konsultacji z władzami Gminy wypracowaliśmy ostateczny kształt programu, który spełnia wymogi określone w ustawie o finansach publicznych. 30 maja 2016 r. dokument został uchwalony przez Radę Gminy.

PPN uzyskał pozytywną opinię RIO, a to dało możliwość rozpoczęcia prac nad skompletowaniem dokumentacji do wniosku o pożyczkę z budżetu państwa. Obok sporządzenia szeregu załączników określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów, kluczową kwestią było prawidłowe uzasadnienie ubiegania się Gminy o pożyczkę. Z końcem października 2016 r. wniosek o pożyczkę wpłynął do Ministerstwa Finansów. W odpowiedzi na pytania przekazywane przez przedstawicieli Ministerstwa, przygotowywaliśmy – we współpracy z Gminą – szereg wyjaśnień, prognoz, zestawień i analiz, które miały wzmocnić wiarygodność Gminy oraz ułatwić podjęcie decyzji przez Ministerstwo.

Rewal - plaża

Jakie osiągnięto efekty?

29 grudnia 2016 r. władze Gminy Rewal zawarły umowę o pożyczkę z budżetu państwa w wysokości blisko 102 mln zł, co z kolei umożliwiło spłatę drogich kredytów i pożyczek. Spłata pożyczki planowana jest do 2022 roku. Ministerstwo Finansów udzielając Gminie finansowego wsparcia, pozwoliło ograniczyć wzrost kosztów obsługi zadłużenia. Tylko w 2017 roku z tego tytułu Gmina zaoszczędzi ponad 4,5 mln zł!

Pomogliśmy w podobnych sprawach

Herb Bielice
Gmina Bielice - PPN + pożyczka

Opracowany przez Curulis program postępowania naprawczego uzyskał pozytywną opinię RIO a złożony wniosek o pożyczkę z budżetu państwa został pozytywnie rozpatrzony.

"Firma CURULIS jest godna polecenia przy realizacji programów postępowania naprawczego, czego efektem była pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej"

Z. Twardowski Wójt Gminy

Herb Chojna
Gmina Chojna - PPN + pożyczka

Opracowany przez Curulis program postępowania naprawczego uzyskał pozytywną opinię RIO a złożony wniosek o pożyczkę z budżetu państwa został pozytywnie rozpatrzony.

"Usługa została wykonana fachowo i rzetelnie. Na podkreślenie zasługuje bardzo dobra współpraca oraz rzetelność i wysoka jakość świadczonych usług"

A. Fedorowicz Burmistrz