inwestycje

Emisja obligacji przychodowych w Nysie

Sfinansowanie wykupu nieruchomości po byłej FSD
Nysa widok FSD

Dlaczego obligacje przychodowe?

Władzom miasta zależało aby inwestycja w nieruchomość nie ograniczyła możliwości realizacji innych projektów (w tym także dofinansowanych z UE). Wspólnie wybraliśmy obligacje przychodowe ze względu na ich "neutralność" wobec wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Dodatkową zachętą do skorzystania z obligacji przychodowych był sukces pierwszej emisji przeprowadzonej przez Miasto Lublin. Początkowe wątpliwości RIO w Lublinie co do tekstu uchwały Rady Miasta Lublina zostały rozwiane przez WSA a następnie rozstrzygnięcie to podtrzymał wyrokiem NSA.

Nysa realizacja

Jak realizowano usługę?

Na wstępie określiliśmy sytuację finansową Gminy Nysa oraz zbadaliśmy rentowność planowanej inwestycji. Władzom miasta zaprezentowano kilka sposobów spłaty zadłuzenia i wybrano najkorzystniejszy z nich.

Po wyliczeniu planowanych przychodów z przedsięwzięcia i określeniu kosztów całego procesu, przedstawiliśmy projekty uchwał w sprawie obligacji przychodowych oraz zmian do budżetu i wieloletniej prognozy finansowej.

Po podjęciu uchwał przez Radę Miasta, przygotowaliśmy wniosek o opinię RIO oraz przedstawiliśmy dokumentację konkursową na wybór agenta emisji. Zebraliśmy stosowne oferty, wybierając najkorzystniejszą z nich. Na końcu opiniowaliśmy projekt umowy z bankiem - agentem emisji. Przeprowadziliśmy przez cały proces, aż do wyemitowania obligacji i wypełnienia obowiązków informacyjnych emitenta.

Jakie osiągnięto efekty?

Z sukcesem przeprowadziliśmy trzecią w kraju emisję obligacji przychodowych. Skutkiem naszej pomocy było zebranie ofert od potencjalnych agentów emisji. Najkorzystniejsza z nich zakładała marżę na poziomie 0,5%. W ten sposób miasto pozyskało nieco ponad 21 milionów złotych. Władze wybierając tę formę finansowania ograniczyły znacząco ryzyko naruszenia wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Dzięki emisji sfinansowano wykup terenów, które posłużą aktywizacji gospodarczej w mieście. Dzięki temu nie tylko zwiększą się dochody gminy ale przede wszystkim mieszkańcy będą mieli nowe miejsca pracy!

Dowiedz się więcej

W Polsce tylko kilka firm doradzało przy obligacjach przychodowych.
Firma Curulis obsłużyła jedną z pierwszych emisji JST!

Zainteresowanym polecamy artykuł naszego eksperta - Mateusza Klupczyńskiego: Obligacje przychodowe, a indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań (źródło: Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu).

Przeczytaj artykuł Zobacz ofertę

Pomogliśmy w podobnych sprawach

PWiK w Gorzowie Wlkp.
PWiK Sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp. - Emisji obligacji

Przygotowana niepubliczna emisja obligacji kuponowych pozwoliła na pozyskanie ponad 100 mln zł. Środki zostały przekazane na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin.

"Przygotowanie do kompleksowego wykonania usługi oraz sprawność działań świadczą o tym, że stali się Państwo dla nas rzetelnym, solidnym i wiarygodnym partnerem biznesowym, z którym chętnie podejmiemy współpracę w przyszłości"

B. Andrzejczak Prezes Zarządu

10_wolsztynski
Powiat Wolsztyński - Emisja obligacji

Analiza zdolności inwestycyjnych i kredytowych Powiatu Wolsztyńskiego wraz z planem restrukturyzacji zadłużenia oraz przeprowadzenie procesu emisji obligacji

"Pracownicy Spółki posiadają specjalistyczną wiedzę w zakresie realizowanego zadania, dzięki czemu ryzyko niepowodzenia przedsięwzięcia okazało się minimalne."

J. Skrobisz Wicestarosta Powiatu