Łódź_panorama_piotrkowska

Rewitalizacja kamienic w Łodzi

Kompleksowy remont kamienic przy wykorzystaniu obligacji przychodowych
Łódź

Dlaczego obligacje przychodowe?

Obligacje tego typu stanowią alternatywny sposób finansowania inwestycji z przyszłych dodatkowych przychodów. Przy optymalnym 20-letnim okresie finansowania i stworzeniu spółki celowej została zagwarantowana samodzielność finansowa przedsięwzięcia.

Miasto Łódź ma szanse na stworzenie nowych powierzchni na wynajem w ramach komunalnego zasobu mieszkalnego. Powołana spółka w perspektywie 5 lat ma stać się samodzielna i osiągać zyski, które będą wzrastać w kolejnych latach.

Łódź

Jak realizowano usługę?

Rozpatrzyliśmy kilka wariantów rozwiązań. Pod uwagę brano emisję obligacji przez budżet miasta, czy też powołanie spółki celowej. Po określeniu sposobu realizacji emisji kluczową kwestią było określenie optymalnego horyzontu czasowego, który mógłby zagwarantować samodzielność finansową powołanej spółki.

Dokonaliśmy szczegółowej analizy rentowności wybranego rozwiązania. Uwzględniliśmy przychody z najmu i sprzedaży powierzchni mieszkalnych i komercyjnych.

Łódź

Jakie osiągnięto efekty?

Miasto otrzymało konkretne rozwiązanie gotowe do zastosowania. Kompleksowa analiza i przygotowana propozycja została dobrze oceniona przez specjalistów EBI (Europejskiego Banku Inwestycyjnego).

Najważniejsze i zauważalne zmiany to nieustanne przywracanie starym kamienicom ich dawnego blasku. Choć potrzeby rewitalizacyjne w Łodzi są wciąż ogromne, miasto sięga po nowe narzędzia przyspieszające tempo pozytywnych zmian i konsekwetnie realizuje program "Łódź Mia100 Kamienic".

Pomogliśmy w podobnych sprawach

1_nysa
Nysa - Obligacje przychodowe

2. emisja tego typu obligacji w kraju. Miasto może przyspieszyć rozwój nie martwiąc się o nową perspektywę finansową UE.

„Efektem skutecznych działań ekspertów Curulis było pozyskanie przez Gminę Nysa funduszy w kwocie ponad 21 mln zł”

K.Kolbiarz Burmistrz Nysy

10_barlinek
Emisja obligacji dla szpitala

Opracowanie analizy finansowej i przeprowadzenie przez procedurę emisji obligacji zabezpieczonych o łącznej wartości 8 mln zł.

"Dzięki wsparciu i zaangażowaniu Curulis Sp. z o.o. Szpital w Barlinku pozyskał finansowanie inwestycji."

Szpital Barlinek Sp. z o.o.