Program postępowania naprawczego

Program opracowny zgodznie z art. 240a znowelizowanej ustawy o finansach publicznych

W przypadku problemów ze spełnieniem wskaźników z art. 242-244 UoFP samorząd powinien przystąpić do programu postępowania naprawczego, który opiniowany jest przez RIO i pozwala na dalsze funkcjonowanie jednostki. Powierz przygotowanie PPN najlepiej doświadczonym w tym obszarze specjalistom. Przeprowadziliśmy najwięcej postępowań w sprawie PPN w całej Polsce i co najważniejsze wszystkie zakończone powodzeniem i zatwierdzone przez RIO.

Jakie elementy obejmuje zakres udzielanego przez nas wsparcia?

  1. Analiza finansów JST oraz określenie przyczyn zagrożenia realizacji zadań publicznych;
  2. Zaproponowanie indywidualnego planu działań naprawczych, wraz z harmonogramem ich wprowadzania;
  3. Określenie przewidywanych efektów finansowych zalecanych decyzji oraz wyjaśnienie metodologii przeprowadzonych obliczeń;
  4. Przedstawienie obecnej sytuacji oraz kierunków działań Zarządowi i /lub Radzie;
  5. Opracowanie projektu uchwały w sprawie programu postępowania naprawczego wraz z uzasadnieniem i załącznikami;
  6. Konsultacje z Regionalną Izbą Obrachunkową prowadzące do uzyskania pozytywnej opinii dla programu postępowania naprawczego;
  7. Pomoc w ograniczeniu problemów związanych z wdrożeniem programu postępowania naprawczego (m. in. dokończenie rozpoczętych inwestycji).

W wielu samorządach przygotowanie i ścisła realizacja takiego planu to jedyna droga na wyjście z trudnej sytuacji finansowej. Nasze doświadczenia z wielu przeprowadzonych postępowań restrukturyzacyjnych pozwalają na znakomite zrozumienie potrzeb władz jednostki, a jednocześnie na osiągnięcie zamierzonego celu. Jesteśmy częstymi goścmi na sesjach organu stanowiącego, celem wyjaśnienia poczynionych założeń a także ograniczeń jakie stawia przed samorządami ustawodawca.

Skontaktuj się z nami jeśli chcesz uzyskać odpowiedzi na pytania:

  1. Co robić w przypadku niespełnienia wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych?
  2. Jak opracować program postępowania naprawczego?
  3. Jak uzyskać pozytywną opinię RIO o PPN?

Dowiedz się więcej! Skontaktuj się!

Tel: (61) 673 54 20

biuro@curulis.pl

Możemy pomóc?

Masz pytania dotyczące naszej oferty?

Nie czekaj, odpowiedź na swoje pytania możesz uzyskać od razu. Skorzystaj z wbudowanego chata (kliknij "Skontaktuj się!").