Mateusz Klupczyński

Mateusz Klupczyński

Prezes Zarządu

ekonomista, prawnik, doktorant prawa

Twórca kilkuset Wieloletnich Prognoz Finansowych, analiz z zakresu finansów, polityki zadłużenia, przekształceń i restrukturyzacji. Specjalizuje się w zagadnieniach prognozowania finansowego i długu publicznego. Wykładowca na ponad 100 szkoleniach dla JST. Twórca i projektant programów WPF Asystent oraz programu do badania obciążenia zadaniami. Doktorant w Katedrze Prawa Finansowego (WPiA UAM w Poznaniu). Autor publikacji i raportów publikowanych na łamach Wspólnoty, Poradnika Prawnego dla Gmin, Zeszytów naukowych UAM i UE w Poznaniu.

Hubert Goska

Hubert Goska

Główny ekonomista

ekonomista, prawnik, doktorant ekonomii

Koordynator projektów i analiz związanych z finansowaniem inwestycji komunalnych, obsługą bankową, emisją obligacji oraz komercjalizacją sektora komunalnego. Były ekspert ZPP oraz Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego. Prelegent na konferencjach samorządowych i szkoleniach z zakresu WPF, finansów publicznych oraz gospodarki komunalnej. Specjalista metod i narzędzi finansowania inwestycji samorządowych oraz produktów bankowych dla JST. Autor artykułów i komentarzy poświęconych problematyce finansów samorządowych.

Aleksandra Hochenzy

Aleksandra Hochenzy

Starszy analityk

ekonomista

Twórca programów postępowania naprawczego dla JST oraz analiz związanych z oceną kondycji finansowej. Przeprowadziła kilkanaście gmin przez procedury naprawcze, wraz z reprezentacją przed RIO. Autorka artykułów publikowanych na łamach Zeszytów Naukowych SKN GP UE w Poznaniu.

Marzena Hoffmann

Marzena Hoffmann

Specjalista Pomocy Merytorycznej

ekonomista

Zajmuje się pomocą merytoryczną w zakresie działania programu WPF Asystent. Prowadzi szkolenia wdrażające. Odpowiada za WPF w kilkudziesięciu gminach w Polsce.

Dołącz do zespołu!

Zobacz aktualne oferty pracy i dołącz do naszego zespołu.