inwestycje

Emisja obligacji przychodowych w Nysie

Finansowanie zakupu nieruchomości stanowiącej byłą fabryką samochodów
Nysa widok FSO

Dlaczego obligacje przychodowe?

Wybraliśmy ten sposób finansowania ze względu na neutralność w zakresie spełnienia relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Władzom miasta zależało na możliwości finansowanie innych projektów inwestycyjnych (w tym także dofinansowanych z UE).

Zauważamy również pozytywne doświadczenia z całego świata tej formy finansowania przez jednostki władz lokalnych różnych szczebli. Wiele inwestycji w naszym kraju mogłyby być i naszym zdaniem powinny być finansowanych za pomocą obligacji przychodowych - z przyszłych dodatkowych przychodów uzyskanych w konsekwencji przeprowadzonej inwestycji.

Nysa realizacja

Jak realizowano usługę?

Na wstępie określiliśmy sytuację finansową budżetu Gminy Nysa wraz z badaniem rentowności planowanego przedsięwzięcia w ramach emisji obligacji przychodowych. Władzom miasta zaprezentowano wielowariantową prognozę rentowności przedsięwzięcia i w drodze konsultacji wybrano najlepsze rozwiązanie.

Precyzyjne określiliśmy rodzaj i cel emisji w uchwale w brzmieniu zaproponowanym przez naszych specjalistów. Pozyskaliśmy w formie negocjacji agenta emisji obligacji, sporządziliśmy plan emisji i wykupu. Przeprowadziliśmy przez cały proces, aż do wyemitowania obligacji.

Nysa widok

Jakie osiągnięto efekty?

Z sukcesem przeprowadziliśmy trzecią w kraju emisję obligacji przychodowych. Gmina pozyskała niemal 21 mln zł, a uzyskana marża to zaledwie 0,5%. Władze wybierając tę formę finansowania ograniczyły znacząco ryzyko naruszenia wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W szerszym aspekcie dzięki emisji sfinansowano inwestycję wpisującą się w strategię rozwoju gospodarczego oraz znacznie poprawiono atrakcyjność inwestycyjną Gminy Nysa.

Pomogliśmy w podobnych sprawach

PWiK w Gorzowie Wlkp.
PWiK Sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp. - Emisji obligacji

Przygotowana niepubliczna emisja obligacji kuponowych pozwoliła na pozyskanie ponad 100 mln zł. Środki zostały przekazane na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin.

"Przygotowanie do kompleksowego wykonania usługi oraz sprawność działań świadczą o tym, że stali się Państwo dla nas rzetelnym, solidnym i wiarygodnym partnerem biznesowym, z którym chętnie podejmiemy współpracę w przyszłości"

B. Andrzejczak Prezes Zarządu

10_wolsztynski
Powiat Wolsztyński - Emisja obligacji

Analiza zdolności inwestycyjnych i kredytowych Powiatu Wolsztyńskiego wraz z planem restrukturyzacji zadłużenia oraz przeprowadzenie procesu emisji obligacji

"Pracownicy Spółki posiadają specjalistyczną wiedzę w zakresie realizowanego zadania, dzięki czemu ryzyko niepowodzenia przedsięwzięcia okazało się minimalne."

J. Skrobisz Wicestarosta Powiatu