badanie olsztyn

Badanie obciążenia zadaniami pracowników UM w Olsztynie

Oszacowanie stopnia obciążenia pracą 104 stanowisk pracy
Olsztyn - biuro obsługi mieszkańca

Dlaczego badanie obciążenia zadaniami?

Urząd to wizytówka włodarza jednostki. Odpowiednio dobrana, dobrze zorganizowana kadra pracowników to gwarancja sukcesu zarówno jednostki, którą reprezentują jak i kierownictwa Urzędu.

Urząd Miasta Olsztyna stale pracuje nad poprawą organizacji pracy, która pozwala skracać czas obsługi klienta czy oszczędzać środki budżetowe. W czasie poprzedzającym badanie do Prezydenta Miasta wpływało wiele próśb o dodatkowe etaty pomimo braku znaczących zmian w sposobie wykonywania zadań. Większość urzędów nie posiada zdefiniowanego sposobu postępowania czy mierzenia poziomu obciążenia. Urząd Miasta Olsztyna zdecydował się na współpracę z Curulis własnie ze względu na gotową i skuteczną metodologię.

Olsztyn - wejście do urzędu

Jak realizowano usługę?

Badanie zostało zaplanowane tak, aby możliwie najwierniej oddać faktyczną sytuację pracowników. Dlatego zdecydowano o podziale metodologii na:

  • - pomiar aktywnosci na stanowiskach komputerowych systemem Lab1
  • - analizę dokumentów wewnętrznych - zakresów obowiązków, regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy
  • - badania ankietowe
  • - wywiady bezpośrednie

Cały projekt realizowany był przez 4 miesiące i na zakończenie przygotowane zostały: raport ogólny, raporty dla kierowników oraz indywidualne abstrakty osobowe każdego z badanych pracowników. Ponadto wyniki i wnioski zostały zaprezentowane na spotkaniach z Prezydentem, Sekretarzem oraz Dyrektor Wydziału Organizacji i Kadr.

Olsztyn - Urząd Miasta

Jakie osiągnięto efekty?

Badanie w jasny sposób odpowiedziało czy zapotrzebowanie na etaty w poszczególnych komórkach objętych badaniem jest zasadne. Dodatkowo wskazano zmiany organizacyjne, które w prosty sposób mogą się przyczynić do znacznej poprawy działania Urzędu (przesunięcia etatów, zmiany w zakresach obowiązków, doposażenie stanowisk pracy, zmiany w systemie szkolenia).

Cały materiał został zaprezentowany w postaci skróconych wniosków, co przyczyniło się do lepszego zrozumienia. Rozmowy z przedstawicielami Urzędu Miasta pozwoliły stwierdzić, że przeprowadzone badanie było dobrym uzasadnieniem wdrażania zmian organizacyjnych.

Pomogliśmy w podobnych sprawach

Herb Kołobrzegu
Miasto Kołobrzeg – badanie efektywności pracy 150 pracowników

Przeprowadzone badanie posłużyło jako podstawa do projektowania zmian organizacyjnych w Urzędzie.

"Doceniając okazane zaangażowanie i profesjonalizm, rekomendujemy firmę Curulis jako firmę rzetelną, wywiązującą się w sposób kompetentny i terminowy z powierzonych jej zadań"

J. Gromek Prezydent Miasta

Herb Sulejówka
Gmina Sulejówek - audyt personalny z badaniem obciążenia zadaniami

Rozbudowany audyt personalny połączony z badaniem obciążenia zadaniami miał wskazać czy etaty oraz zakresy obowiązków są prawidłowo skonstruowane w strukturze organizacyjnej urzędu.

"Firma Curulis wykonała powyższe zadanie w sposób kompletny i terminowy. Na podstawie opracowanego raportu osoby zarządzające otrzymały obiektywne źródło informacji o pracownikach i ich pracy."

A. Śliwa Burmistrz